NJK255 Literární seminář - četba a interpretace

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil. (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška sleduje několik cílů:
- představit studentům problémově orientované germanistické myšlení. Přednášky v tomto cyklu nenabízejí sterilní přehledy epoch nebo textů, ale v podstatě "konferenčním" způsobem a argumentativní formou, byť s přihlédnutím ke studentskému publiku, prezentují otevřené výzkumné otázky.
- nechat studenty zakusit různé metodické přístupy k literární vědě i různé interpretační a přednáškové styly.
- seznámit studenty s výraznými, nad úrovní jednotlivých literárněhistorických epoch stojícími vědeckými tématy, látkami, motivy nebo otázkami (např. sebevražda v literatuře, problémy dělnické/sociálněkritické literatury atd.)
Výstupy z učení
Po absolvování přednáškového cyklu NJII_23 by studenti měli být schopni:
- nahlížet na literární dějiny jako na členitý, problematický, fascinující terén daný nikoli sterilním a zdánlivě samozřejmým sledem epoch, jmen a dat, nýbrž nabitý (aktuálními) významy, otázkami a snad i odpověďmi,
- nahlížet na literární vědu jako na mnohovrtevnatý nástroj k orientaci v těchto významech, otázkách a odpovědích.
Osnova
  • Přednáška má každý semestr, kdy se realizuje, jiný obsah. Seznam termínů, přednášejících a témat bude zveřejněn před začátkem daného semestru.
  • Témata přednášky budou reflektovat aktuální germanistické diskuse (v české, rakouské i německé literární vědě).
Literatura
  • BECHER, Peter; HÖHNE, Steffen; KRAPPMANN, Jörg; WEINBERG, Manfred: Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler 2017.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
účast, test, protokoly, esej
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJK255