OJ111 Praktický kurs sanskrtu I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 J21
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 9/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu student umí číst a psát dévanágarském písmu; zná sandhi; deklinaci vokalických jmenů; časování tematických sloves v indikativu, imperativu, optativu prézenta a v imperfektu jak aktiva, tak média a pasiva; ovládá příslušnou slovní zásobu.
Osnova
  • 1. hodina - písmo, ligatury, deklinace a-kmenů m. a n. 2. hodina - časování tematických sloves v ind. prézentu - aktivum 3. hodina - časování tematických sloves v ind. prézentu - medium 4. hodina - časování imperfekta v akt. 5. hodina - časování imperfekta v mediu 6. hodina - časování pasiva 7. hodina - skloňování vokalických kmenů (i a u- kmenů) 8. hodina - principy sandhi 9. hodina - časování v imperativu akt. i med. 10. hodina - časování v optativu akt. i med. 11. hodina - skloňování vokalických kmenů (í a ú- kmenů) 12. hodina - kauzativa
Literatura
    neurčeno
  • ERHART, Adolf. Struktura indoíránských jazyků. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980. info
  • ERHART, Adolf. Sanskrt. 2, Historickosrovnávací mluvnice. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 161 s. info
  • ERHART, Adolf. Sanskrt. 1, Popisná mluvnice [3-11305/1]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. info
Výukové metody
výklad gramatiky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 cvičení zaměřených na základní jazykové dovednosti.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
K testu budou připuštěni ti studenti, kteří absolvují 80% výuky. V případě větší absence studenti odevzdají v písemné podobě vypracovaná cvičení z těch hodin, kterých se neúčastnili. Cvičení převedou do latinky, přeloží do češtiny a provedou gramatický rozbor všech (!) ohebných slov.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/OJ111

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 14:47, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému