OJ112 Praktický kurs sanskrtu II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 G12
Předpoklady
OJ111 Praktický kurs sanskrtu I || RLB120 Praktický kurs sanskrtu I || RLKB120 Praktický kurs sanskrtu I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu budou studenti znát a umět aplikovat následující části sanskrtské gramatiky: imperativ aktiva, media a pasiva, skloňování r-kmenů, skloňování konsonantických kmenů, skloňování prézentních participií, optativ a zájmena.
Osnova
  • - imperativ akt. - imperativ med. - deklinace r-kmenů - deklinace konsonantických kmenů - deklinace part. ps. akt. a med. - optativ akt. - optativ med. - zájmena
Literatura
  • ERHART, Adolf. Struktura indoíránských jazyků. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980. info
  • ERHART, Adolf. Sanskrt. 2, Historickosrovnávací mluvnice. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 161 s. info
  • ERHART, Adolf. Sanskrt. 1, Popisná mluvnice [3-11305/1]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. info
Výukové metody
výklad gramatiky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 cvičení zaměřených na základní jazykové dovednosti.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Nutná absolvovaný Praktický kurs sanskrtu I. - OJ111
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/OJ112