PAMK149 Pedagogická evaluace

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je uvést studenty do základů pedagogické evaluace, vymezit hlavní pojmy a přístupy, nabídnout vhled do hlavních oblastí evaluace ve vzdělávání a výchově a dosáhnout jejich porozumění studenty. Půjde o evaluaci vzdělávacích potřeb, evaluaci vzdělávacích programů, učebnic, reálné výuky, edukačního prostředí, vzdělávacích výsledků, vzdělávání prostřednictvím standardů, efektů vzdělávání, efektivnosti škol, evaluaci na základě indikátorů, evaluaci pedagogického výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student: - znát a umět vysvětlit hlavní teorie evaluace; - znát a umět vysvětlit klíčové principy evaluace; - znát a umět vysvětlit praktické přístupy k pedagogické evaluaci; - znát a umět vysvětlit specifika evaluace v jednotlivých oblastech jejího využití v pedagogické oblasti; - umět navrhnout projekt evaluace ve vybrané pedagogické oblasti.
Osnova
 • Uvedení do pedagogické evaluace - podstata, význam, hlavní formy
 • Evaluace vzdělávacích potřeb
 • Evaluace vzdělávacích programů
 • Evaluace učebnic
 • Evaluace reálné výuky
 • Evaluace edukačního prostředí
 • Evaluace vzdělávacích výsledků
 • Evaluace vzdělávání prostřednictvím standardů
 • Evaluace efektů vzdělávání
 • Evaluace efektivnosti škol
 • Evaluace na základě indikátorů
 • Evaluace pedagogického výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 8071782629. info
 • HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6886-5. info
  doporučená literatura
 • CHVÁL, Martin, Hana KASÍKOVÁ a Josef VALENTA. Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012. 112 stran. ISBN 9788024620572. info
 • Serena, aneb, Autoevaluace škol v Evropě. Edited by Milan Pol, Translated by John E. C. MacBeath. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. 226 s. ISBN 8090261485. info
 • POL, Milan, John MACBEATH, J. SCHRATZ, D. MEURET a L. JAKOBSEN. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. 226 s. ISBN 80-902614-8-5. info
 • Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy : sborník referátů ze 4. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 3.-4. července 1996 v Olomouci. Edited by Miroslav Chráska - Zdeněk Kalhous. Vyd. 1. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996. 219 s. ISBN 8090225063. info
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuze, individuální a skupinové projekty, domácí úkoly, studium literatury
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška a seminář ukončeno písemnou zkouškou
Informace učitele
Další doporučená literatura Česky psané zdroje: Chvál, M., Michek, S., Pol, M. Evaluace ve škole. Orbis Scholae 1/2010. Praha: PedF UK, 2010. ISSN 1802-4637 (http://www.orbisscholae.cz/archiv/2010_01.pdf) Knecht, P., Janík, T. (eds). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008, 196 s. ISBN 978-80-7315-174-4 (https://elf.phil.muni.cz/elf2/mod/resource/view.php?id=68490) Maňák, J., Knecht, P. (eds). Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007, 140 s. ISBN 978-80-7315-148-5 (https://elf.phil.muni.cz/elf2/mod/resource/view.php?id=68492) Mareš, J., Došlá, Š. Studentské posuzování kvality výuky na celouniverzitní úrovni. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-075-3 Průcha, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4 Sikorová, Z. Výběr učebnic na základních a středních školách. Ostrava: PdF OU, 2004. ISBN 80-7042-373-0 Vašťatková, J. Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex, 2010. ISBN 978-80-7409-029-5 Anglicky psané zdroje: Boulmetis, J., Dutwin, P. (2005) The ABCs of Evaluation. Timeless techniques for program and project managers. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 0-7879-7902-3 Davidson, E. J. (2005) Evaluation Methodology Basics. The Nuts and Bolts of Sound Evaluation. SAGE Publications, Inc. ISBN: 9780761929307 Educational evaluation around the world - an International anthology (2003). Copenhagen: The Danish Evaluation Institute. ISBN 87-7958-132-3 Hopkins, K.D. (1998). Educational and psychological measurement and evaluation (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon House, E. R. & Howe, K. R. (1999) Values in evaluation and social research Thousand Oaks, CA: Sage Mathison, S. (Ed.) (2004). Encyclopedia of Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Santiago, P., Gilmore, A., Nusche, D. and Sammons, P. (2012). OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Czech Republic 2012. Paris: OECD. Dostupné na: http://www.oecd.org/education/school/49479976.pdf Scheerens, J., Glas, C., & Thomas, S. (2003) Educational Evaluation, Assessment, and Monitoring: A Systemic Approach. Lisse: Swets & Zeitlinger Schwarz, S., Westerheijden, D. F. (Eds.). (2007) Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area (Higher Education Dynamics). Dordrecht: Springer. ISBN 1-4020-5537-4 Torrance, H. Educational assessment and evaluation. London: Routledge, 2013.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.