PAPVA_05 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IA

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen číst a psát arabským písmem, tvořit krátké jmenné věty v přítomném čase, používat zdvořilostní fráze a představit se.
Osnova
 • Písmo: arabská abeceda
 • Gramatika: podstatná a přídavná jména, rody, člen určitý, množné číslo, shodný přívlastek, zájmena osobní, jmenná věta.
 • Konverzace: pozdravy, představení.
Literatura
  povinná literatura
 • FLEISSIG, Jiří a Charif BAHBOUH. Základy moderní spisovné arabštiny. Praha: Dar Ibn Rushd, 1992. ISBN 809007670X. info
  neurčeno
 • Brustad, K., Al-Batal, M., Al-Tonsi, A.: Alif Baa, Georgetown University Press, Washington DC, 1995
 • Schulz, E., Krahl, G., Reuschel, E.: Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
 • OLIVERIUS, Jaroslav a František ONDRÁŠ. Moderní spisovná arabština : vysokoškolská učebnice. Praha: Set out, 2007. 287 s. ISBN 8086277518. info
Výukové metody
Teoretická příprava, ústní gramatická cvičení, četba a otázky k textu, konverzace, písemná domácí cvičení.
Metody hodnocení
Během semestru jsou vyžadovány domácí úkoly. Přítomnost na výuce během semestru není vyžadována, ale doporučuje se. Závěrečné hodnocení formou písemné zkoušky. Test se obvykla skládá z gramatických zadání (20 bodů) a z cvičení na porozumění textu (20 bodů). K úspěšnému zvládnutí je nutné dosáhnout alespoň 30 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k četnosti výuky: V OBDOBÍ PODZIM 2022 PŘEDMĚT NEBUDE VYUČOVÁN, NEZAPISUJTE, PROSÍM! / THE COURSE WILL NOT BE OFFERED IN AUTUMN 2022, PLEASE DO NOT ENROL IN THE COURSE!.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.