PG_ZKUPP11 Terénní praxe

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/20/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Soňa Cpinová (cvičící), Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (zástupce)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Rychecká (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Mgr. Klára Záleská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( C )&& SEMESTR ( 4 )&& PG_ZKUPP5 Práce se skupinou
Předmět je určen pouze pro studenty vzdělávacího modulu: Zkušenostně reflektivní učení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 3 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/3, pouze zareg.: 0/3
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní praxe představuje ukotvení znalostí a dovedností, které studenti nabrali během svého studia. V jejím rámci budou mít možnost realizovat program osobnostně sociálního rozvoje založený na zkušenostně reflektivním učení pro skutečnou klientelu, a to v rámci zadání dle svých osobních a profesních preferencí. Během praxe bude studentům poskytována metodická podpora a interní nebo externí supervize tak, aby mohli ze své zkušenosti vytěžit maximum efektu.
Osnova
  • • Úvodní setkání k praxím (organizační záležitosti: zadání termínů praxe a požadavků na ukončení a podobně). • Realizace praxe. • Závěrečné setkání nad realizovanými praxemi.
Literatura
  • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
  • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006. 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
  • TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. 149 s. ISBN 8073671786. info
  • SCHÖN, Donald A. The reflective practitioner : how professionals think in action. Aldershot: Ashgate, 1991. x, 374. ISBN 9781857423198. info
Výukové metody
Přímá praxe s klienty.
Metody hodnocení
Účast na skupinovém supervizním setkání nad proběhlou praxí, které proběhne 14.4.2014 (15:00 až 19:00 v učebně ACOR). Po účasti na supervizním setkání je nutné odevzdat sebereflektivní eseje v rozsahu 2 – 3 normostran na téma: Desatero lektora, zpětnou vazbu na kurz a podepsat prezenční listinu. Všechny tyto úkoly musí být splněny do 20. 4. 2014. Nedodržení termínů a podmínek znamená nemožnost ukončit předmět
Informace učitele
Další informace o praxích budou zvěřejněny v rámci úvodní hodiny semestru. Tento kurz je realizován v rámci projektu Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PG_ZKUPP11