PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klementová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PH0001/01: Út 10:00–11:40 Virtuální místnost, R. Niederle
PH0001/02: Út 10:00–11:40 Virtuální místnost, Z. Jastrzembská
PH0001/03: Út 10:00–11:40 Virtuální místnost, D. Pichová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 540 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 352/540, pouze zareg.: 2/540
Mateřské obory/plány
předmět má 343 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl kurzu: Objasnit studentům systém západního filozofického myšlení.
Výstupy z učení
Po absolvování student zná základní filozofické pojmy a problémy, je schopen vysvětlit evropskou kulturní a myšlenkovou tradici v kontextu filozofického myšlení.
Osnova
 • 1. týden - úvodní hodina, představení vyučujících, seznámení se s organizací výuky, průběhem semestru, požadavky na ukončení
 • 2. týden - Co je filozofie? A k čemu?
 • 3. týden - Etika (Jak máme žít?)
 • 4. týden - Sociální a politická filozofie
 • 5. týden - Filozofická antropologie
 • 6. týden - Epistemologie
 • 7. týden - Filozofie vědy
 • 8. týden - Filozofie mysli
 • 9. týden - Filozofie jazyka
 • 10. týden - Metafyzika a ontologie
 • 11. a 12. týden - Filozofie umění
Literatura
  povinná literatura
 • Prezentace k jednotlivým hodinám
  doporučená literatura
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 stran. ISBN 9788073631925. info
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 4. vyd. Praha: Paseka, 2002. 374 s. ISBN 807185171X. info
 • BOCHEŃSKI, Józef Maria. Cesta k filozofickému myšlení. Vyd. 3., v Academii 1. Praha: Academia, 2001. 93 s. ISBN 8020008535. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Online test skládající se z 20 uzavřených otázek zaměřených na témata probraná na přednáškách.
Informace učitele
Přednášky budou v semestru jaro 2022 společné pro všechny seminární skupiny a budou probíhat on-line každé úterý od 10:00 do 11:40 v prostředí MS Teams. Přednášky budou nahrávané, takže pokud se živých přednášek nebudete moci zúčastnit, můžete si je přehrát kdykoli později podle svých rozvrhových možností. Při vyřizování žádostí o výjimku/souhlas se zápisem PH0001 dostanou přednost studenti vyšších ročníků a studenti, kteří mají podle studijního řádu povinnost předmět opakovat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Kurz je určen studentům, kteří nestudují filozofii.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PH0001