PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 18:00–19:40 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit v obryse Aristotelův filosofický systém a v detailu jeho metodologii a metafyziku. Podstatnou částí kurzu proto bude seznámení s obsahem a významem příslušných Aristotelových spisů.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen:
charakterizovat vybrané problémy Aristotelovy metodologie a metafyziky.
Osnova
 • 1. Aristotelés a jeho doba
 • 2. Logické spisy
 • 3. Metafyzika
Literatura
  doporučená literatura
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Kategorie. 1, Organon : Organon (Podřaz.). [Praha]: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. O vyjadřování : Organon 2 : Organon (Variant.). Translated by Antonín Kříž, Edited by Karel Berka. 1. vyd. [Praha]: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 63 s. info
 • ARISTOTELÉS. První analytiky : organon. 3. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 220 s. info
 • Organon. IV (Podřaz.) : Druhé analytiky : Organon IV. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Topiky : Organon V : Organon. 5 (Souvis.). Edited by Milan Mráz, Translated by Antonín Kříž, Edited by Karel Berka. Vyd. 1. Praha: Academia, 1975. 295 s. info
 • ARISTOTELES. O sofistických důkazech : Peri tón sofistikón elenchón (Orig.). Translated by Antonín Kříž. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 133 s. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Edited by Aristotelés, Translated by Milan Mráz. Vyd. v Antické knihovně 1. Praha: Svoboda, 1996. 226 s. ISBN 8020502955. info
 • ARISTOTELÉS. Rétorika ;Poetika. Translated by Antonín Kříž. V překladu A.K. 2. vyd. Praha: Rezek, 1999. 555 s. ISBN 80-86027-14-7. info
 • ARISTOTELÉS. Metafyzika. Translated by Antonín Kříž. 3. vyd., V nakl. Petr Rezek. Praha: Rezek, 2008. 482 s. ISBN 8086027279. info
  neurčeno
 • GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 445 s. ISBN 807298019X. info
Výukové metody
Přednášky doplněné on-line prezentacemi.
Metody hodnocení
Kurz bude probíhat formou přednášky. Kolokvium bude mít podobu rozpravy o prostudovaných dílech.
Ke kolokviu si musíte důkladně prostudovat jeden z níže uvedených Aristotelových textů či souborů textů. Vypracujete si písemnou přípravu, kterou budete při kolokviu využívat. Podle vzoru přednášek se v ní zaměříte na:
a) ucelené shrnutí obsahu díla a naznačení jeho struktury,
b) jeho zařazení do kontextu Aristotelova myšlení,
c) metodologickou charakteristiku Aristotelova postupu,
d) výklad zajímavých argumentačních pasáží.

Vybrat si můžete z následujících textů:
 • Metafyzika III-VI,
 • Metafyzika VII-IX + XII,
 • Kategorie + O vyjadřování + O sofistických důkazech,
 • První analytiky,
 • Druhé analytiky,
 • Topiky I + VI-VIII,
 • Rétorika I-II,
 • Poetika + Rétorika III.

 • Před kolokviem musíte absolvovat v ELFu test k danému tématu, jehož výsledek Vám naznačí, jak jste na kolokvium připraveni.

  Podmínky ukončení jsou stejné pro denní i kombinované studenty.
  Informace učitele
  Kurz v ELFu: Aristotelés I - metodologie a metafyzika.
  Klíč k zápisu: aristoteles_i
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PH0108