PH02111 Německá filozofie 20. a 21. století – četba a interpretace textů

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je práce s originálními texty, četba, analýza a interpretace textů vybraných německých filozofů 20. a 21. století. Zaměření kurzu klade důraz na a) individuální přípravu, tj. četbu zadaných textů před příslušným seminářem; b) aktivitu na semináři, tj. komentáře, intepretace, parafráze, námitky, poznámky či doplnění.
Výstupy z učení
Studenti dokáží určit reprezentativní představitele soudobé německé filozofie a její hlavní proudy, vysvětlit kontext vybraných diskusí 20. a 21. století v Německu , interpretovat hlavní argumenty vybraných textů. Motivovaný student dokáže sestavit reprezentativní průřez tématy soudobé německé filozofie, připravit a rekonstruovat hlavní témata přečtených textů.
Osnova
 • R. D. Precht: Kdo jsem - popularizace filozofie Peter Sloterdijk: Kritika cynického rozumu Odo Marquard: Skepse v moderně, Sola divisione individuum, Chvála polyteismu Konrad Paul Liessmann: Hranice Byung-Chul Han: Biomoc, psychopolitika a problémy transparentní společnosti Arnold Gehlen: Duch ve světě techniky Harald Lemke: Etika a jídlo Thilo Sarrazin: Teror ctnosti a morálka a politika
Literatura
 • LEMKE, Harald. Ethik des Essens : Einführung in die Gastrosophie. Neuausgabe. Bielefeld: Transcript, 2016. 588 stran. ISBN 9783837634365. info
 • HAN, Byung-Chul. Vyhořelá společnost. Edited by Byung-Chul Han, Translated by Radovan Baroš. Vydání první. V Praze: Rybka Publishers, 2016. 283 stran. ISBN 9788087950050. info
 • SARRAZIN, Thilo. Teror ctnosti : o hranicích názorové svobody v Německu. Translated by František Štícha. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 333 stran. ISBN 9788020024688. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Chvála hranic : kritika politické rozlišovací schopnosti. Translated by Milan Váňa. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 143 s. ISBN 9788020023315. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Filosofie zakázaného vědění : Friedrich Nietzsche a černé stránky myšlení. Translated by Milan Váňa. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 313 s. ISBN 9788020021885. info
 • SLOTERDIJK, Peter. Kritika cynického rozumu. Translated by Miloslav Szabó. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2013. 693 s. ISBN 9788081017254. info
 • PRECHT, Richard David. Kdo jsem? Translated by Zlata Kufnerová. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2010. 398 s. ISBN 9788024913063. info
 • MARQUARD, Odo a Peter SLOTERDIJK. Pluralita, skepse, tonalita. Translated by Břetislav Horyna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 84 s. ISBN 8021019328. info
 • GEHLEN, Arnold. Duch ve světě techniky : Die Seele im technischen Zeitalter (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 163 s. info
Výukové metody
Četba, interpretace, řízená diskuse, rozprava.
Metody hodnocení
1) Aktivní účast na seminářích 2) odevzdané textové přípravy 3) povinná účast na seminářích je 80%. Kurz předpokládá pravidelnou četbu a aktivitu na seminářích a proto není ukončen speciálním testem nebo zápočtovým pohovorem.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4577
1) Aktivní účast na seminářích znamená a) student má sebou příslušný text a je s ním již obeznámen; b) je schopen uvést klíčové pojmy a teze textu a ukázat kde a s pomocí čeho autor teze argumentačně podporuje; c) poukáže na klíčová místa, která mohou být předmětem rozpravy, další interpretace nebo důvodem pro předložení možných námitek; d) student se pokusí rekonstruovat otázky, na které dává předložený text odpovědi; 2) přípravy studenti odevzdají vytištěné vždy nejpozději do týdne po příslušném semináři; textové přípravy obsahují základní téma textu, klíčová slova, základní teze či argumenty, dále 2-3 námitky a otázky, s jejichž pomocí by bylo možné ověřit obeznámenost s textem.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH02111