PH0219 Dějiny etiky II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 A11
Předpoklady
PH0118 Dějiny etiky I
Studenti musí absolovoval kurs Dějiny etiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na cyklus přednášek Dějiny etiky I. Cílem je seznámit studenty se základními díly dějin etiky v období od renesance do počátku 20. stol.
Výstupy z učení
Studenti získají přehled o základních událostech, postavách a dílech z oblasti morální filozofie; seznámí se se strukturou, výstavbou a hlavními tezemi a argumenty klíčových děl morální filozofie (Abélard, Hobbes, Locke, Descartes, Rousseau, Spinoza, Hume, Bentham, Mill, Kant, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche). Studenti si osvojí znalost a schopnost interpretace klíčových morálně filozofických děl v uvedeném období a s využitím znalostí primárních textů.
Osnova
 • morální filozofie ve středověku
 • Hobbes
 • Locke
 • Rousseau
 • Spinoza
 • Hume
 • Bentham/Mill
 • Kant
 • Schopenhauer
 • Hegel
 • Nietzsche
Literatura
  povinná literatura
 • HOBBES, Thomas. Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského : Leviathan, or, Matter, form, and power of a Commonwealth ecclestical and civil (Orig.). V Praze: Melantrich, 1941. info
 • SPINOZA, Benedictus de. Etika. 2. vyd., v Dybbuku 1. Praha: Dybbuk, 2001. 268 s. ISBN 80-903001-0-3. info
 • ROUSSEAU, J. J. O smlouvě společenské : čili o základech politického práva. Praha: Nakladatelství J. Otto, 1919. 186 s. info
 • MILL, John Stuart. Bentham :utilitarizmus. Vyd. 1. Prešov: LIM, 2000. 143 s. ISBN 80-89012-01-9. info
 • KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů [Kant, 1976]. Praha: Svoboda, 1976. info
 • Genealogie morálky :polemika. Edited by Friedrich Nietzsche. 1. vyd. Brno: AURORA, 2002. 147 s. ISBN 80-7299-048-9. info
  neurčeno
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. Emil, čili, O vychování. D. 2, 4. a 5. kniha; Pokračování Emila; Rejstřík. V Praze: Dědictví Komenského, 1911. info
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. V Praze: V. Linhart, 1949. info
 • HUME, David. Zkoumání lidského rozumu : Enquiry concerning human understanding (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 223 s. info
 • KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Translated by Jaromír Loužil. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996. 306 s. ISBN 8020505075. info
 • SCHOPENHAUER, Arthur. Uber die Grundlage der Moral. Berlin: Elsnerdruck,. 204 s. ISBN 3-8224-1178-7. info
 • NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo :předehra k filosofii budoucnosti. Translated by Věra Koubová. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1996. 218 s. ISBN 80-85974-12-6. info
 • ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, Jakub JIRSA, Pavel KOUBA, Kateřina MARKOVÁ, Tereza MATĚJČKOVÁ, Jakub SIROVÁTKA a Ondřej ŠVEC. Přístupy k etice II. Vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 296 stran. ISBN 9788070074428. info
Výukové metody
Přednášky, seminář, četba a studium primární literatury.
Metody hodnocení
Kolokvium získá student po předložení všech protokolů ze zadané literatury.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2333
Kurs předpokládá četbu děl (vybraných částí) autorů uvedených v osnově předmětu. Části primárních textů mají studenti k dispozici ve studijních materiálech v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH0219