PHBD2 Dějiny filozofie II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Brázdil (pomocník)
Bc. Karolína Doupovcová (pomocník)
František Felner (pomocník)
Bc. Jan Rigó (pomocník)
Mgr. Robert Šťáva (pomocník)
Mgr. Matěj Troup (pomocník)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na Dějiny filosofie I a zabývá se nejdůležitějšími mysliteli, směry a problémy ve filosofii od helénismu po vrchol středověku.
Přitom chce poukázat na recepci a transformaci starších systémů - především Platónova a Aristotelova - v myšlení konce antiky a středověku.
Výstupy z učení
Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní problémy filosofie pozdní antiky a středověku;
- zařadit myslitele tohoto období do kontextu dějin myšlení;
- reprodukovat postup úvahy pramenného textu z tohoto období;
- ústně vysvětlit obsah pramenného textu;
- aplikovat základní standardy odborné práce při zpracování textu.
Osnova
 • 1. Helénistické filosofické školy
 • 2. Novoplatónismus. (Pro rozšíření a doplnění mého stručného výkladu doporučuji kurz "Antický novoplatónismus" kolegy dr. Vojty.)
 • 3. Křesťanská filosofie v antice.
 • 4. Přechod od antiky ke středověku.
 • 5. Úvod ke středověké filosofii.
 • 6. Důkazy existence Boha.
 • 7. Petr Abélard.
 • 8. Problematika univerzálií.
 • 9. Tomáš Akvinský.
Literatura
  doporučená literatura
 • ANTONINUS, Marcus Aurelius. Hovory k sobě [Antoninus, 1969]. Praha: Svoboda, 1969. info
 • DIOGENÉS LAERTIOS. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. info
 • O klidu. Translated by Petr Rezek. Vyd. 1. Praha: Rezek, 1997. 195 s. ISBN 80-86027-06-6. info
 • BOËTHIUS, Anitius Manlius Torquatu. Filosofie utěšitelka. Translated by Josef Hrůša. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 217 s. ISBN 80-7198-021-8. info
 • ANSELM, Saint. Proslogion (Obsaž.) : Fides quaerens intellectum. info
 • ABÉLARD, Pierre. Ano a ne. Translated by Irena Zachová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 581 s. ISBN 9788070217917. info
 • SOUSEDÍK, Stanislav. Jsoucno a bytí :úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Vyd. 1. Praha: Křesťanská akademie, 1992. 107 s. ISBN 80-900615-8-3. info
 • PETRŽELKA, J. Dějiny filosofie II. Elportál [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 6. 10. 2010 [cit. 2010-10-06]. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/elportal/?id=901291. ISSN 1802-128X.
 • HEINZMANN, Richard. Středověká filosofie. Přeložil B. Horyna. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 2000. 351 s. ISBN 80-7182-105-5. info
 • Libera, Alain de. Středověká filosofie: La philosophie médiévale (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh 2001.
 • FLOSS, Pavel. Úvod do dějin středověkého myšlení. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 153 s. ISBN 8070673532. info
 • PIEPER, Josef. Scholastika : osobnosti a náměty středověké filosofie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1993. 146 s. ISBN 8070211318. info
 • Texty k studiu dějin středověké filosofie. Edited by Stanislav Sousedík. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 1994. 176 s. ISBN 80-7066-877-6. info
 • PIEPER, Josef. Tomáš Akvinský : život a dílo. Translated by Martin Pokorný. Vyd. ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 1997. 159 s. ISBN 8070212241. info
 • KENNY, Anthony John Patrick. Tomáš Akvinský. Translated by Josef Hošek - Jiří Polívka - Stanislav Sousedík. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 107 s. ISBN 80-85241-25-0. info
 • PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6902-2. Digitální knihovna FF MU info
Výukové metody
Přednášky. Zpětná vazba k písemné práci.

________________________________________
Pandemická verze:
V JS 2021 bude výuka probíhat standardně podle rozvrhu v on-line formě v prostředí MS Teams (podobně jako DF I na podzim).
Metody hodnocení
Zkouška bude mít formu "miniobhajoby" písemné práce. Bližší podmínky jsou uvedeny v kurzu "Dějiny filozofie II" v ELFu.
Klíč pro vstup do kurzu v ELFu je: 2021-DF_II

____________________________
Pandemická verze ukončení:
Obsah ukončení kurzu budu v každém případě stejný - "miniobhajoba" písemné práce. Bude-li epidemiologická situace nepříznivá i ve zkouškovém období, proběhne i zkouška on-line v MS Teams. Technické podrobnosti budou upřesněny před začátkem zkouškového období.
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=901291
Na uvedené webové adrese najdete výukové materiály k tomuto kurzu.

Kurz probíhá formou přednášek, studentské povinnosti spočívají v sepsání a obhajobě zápočtové práce, která bude odevzdána a korigována v ELFu.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studentům kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV2302 Dějiny filozofie II: otázky a odpovědi.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.