PHBP Proseminář

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Bc. Danica Ježová (cvičící)
Mgr. Jan Štěpánek (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními dovednostmi, jež se týkají jazykové přiměřenosti a formální úpravy dokumentů, způsobu psaní odborných textů a jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budu studenti vybaveni metodologickými postupy nezbytnými pro další studium filosofie.
Osnova
  • 01. jak získat informace
  • 02. jak psát spisovně
  • 03. jak citovat
  • 04. jak psát úvod a závěr
  • 05. jak psát referát
  • 06. jak psát argumentační esej
  • 07. jak mluvit
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • Pravidla českého pravopisu :s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Z. Hlavsa. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. 391 s. ISBN 80-200-0992-2. info
Výukové metody
přednášky, e-learning, domáci úkoly
Metody hodnocení
průběžné e-learningové testy and e-learningové úkoly
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studentům kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV231 Proseminář: otázky a odpovědi.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.