PHBP Proseminář

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Bc. Danica Ježová (cvičící)
Mgr. Jan Štěpánek (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními dovednostmi, jež se týkají jazykové přiměřenosti a formální úpravy dokumentů, způsobu psaní odborných textů a jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budu studenti vybaveni metodologickými postupy nezbytnými pro další studium filosofie.
Osnova
  • 01. jak získat informace
  • 02. jak psát spisovně
  • 03. jak citovat
  • 04. jak psát úvod a závěr
  • 05. jak psát referát
  • 06. jak psát argumentační esej
  • 07. jak mluvit
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • Pravidla českého pravopisu :s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Z. Hlavsa. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. 391 s. ISBN 80-200-0992-2. info
Výukové metody
přednášky, e-learning, domáci úkoly
Metody hodnocení
průběžné e-learningové testy and e-learningové úkoly
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studentům kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV231 Proseminář: otázky a odpovědi.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.