PHBU Úvod do filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prostřednictvím základních filozofických pojmů a problémů z dějin filozofie představit podstatu filozofického tázání.
Výstupy z učení
Student po absolvování zná základní filozofické pojmy a základní problémy systematické filozofie, dokáže aplikovat základní filozofickou literaturu a interpretovat některé texty filozofické pramenné literatury.
Osnova
 • 1. Cíl filozofie
 • 2. Historický vs. systematický přístup ke studiu filozofie
 • 3. Hlavní filozofické problémy
 • 4. Filozofické metody
 • 5. Filozofická terminologie
 • 6. Filozofie jako humanitní disciplína, filozofie jako věda, jako poezie a jako teologie
 • 7. Prameny (primární a sekundární texty, encyklopedie, časopisy, blogy, jak přistupovat k filozofickému textu)
 • 8. Cíl, smysl, důvod studia filozofie (proč tady jsme, co si máte ze studia filozofie odnést, co musíme znát a co musíme umět použít, možnosti uplatnění)
 • 9. Studium filozofie na FF MU (akademická filozofie, dějiny Katedry filozofie, aktuální dění, spolky, divadlo, Jednota, časopisy)
 • 10. Role filozofie a filozofů ve společnosti
Literatura
  povinná literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. info
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 stran. ISBN 9788073631925. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a diskusí v hodině. Studenti kombinovaného studia nemají přednášky povinné.
Metody hodnocení
1. docházka (max. 2 povolené absence). Studentů komb. studia se tato podmínka netýká.
2. kolokvium (ústní zkouška)
Informace učitele
Povinná literatura

• Ivan Blecha, Filosofie. Základní problémy, Nakladatelství Olomouc, 1996, kap. 1 „Co je to filosofie“.
• Jaroslav Peregrin, Filozofie pro normální lidi, Dokořán, 2008.
Během přednášek není povoleno používat elektronická zařízení jako jsou mobilní telefony, přenosné počítače, tablety atd. Všechna tato zařízení musí být přepnuta do tichého módu a uložena v tašce či batohu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studentům kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV2401 Úvod do filozofie: otázky a odpovědi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PHBU