PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 2. 18:00–19:40 A11, Pá 1. 4. 18:00–19:40 A11, Pá 13. 5. 18:00–19:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům filosofické problémy a filosofický způsob uvažování na třech tématech:
1. Co a k čemu je filosofie? A co vůbec je? (Ontologie, metafyzika.)
2. Co můžeme vědět? (Epistemologie.)
3. Jak máme žít? (Etika.)
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti s to vysvětlit základní problémy v uvedených 3 oblastech a možné odpovědi na uvedené 3 otázky.
Osnova
  • 1. Co a k čemu je filosofie? A co vůbec existuje? (Ontologie, metafyzika.)
  • 2. Co můžeme vědět? (Epistemologie.)
  • 3. Jak máme žít? (Etika.)
Literatura
    doporučená literatura
  • BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. info
  • BLECHA, Ivan. Filosofie : (základní problémy). 1. vyd. Olomouc: FIN, 1994. 303 s. ISBN 8085572885. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, on-line materiály.
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu z obsahu výuky (podrobné prezentace, videa).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
platí pro obory,které nejsou v~kombinaci s~filozofií.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PHK0001