PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
6 hodin konzultací za semestr. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 10. 18:00–19:40 A11, Pá 3. 11. 18:00–19:40 A11, Pá 8. 12. 18:00–19:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 55 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům filosofické problémy a filosofický způsob uvažování na třech tématech:
1. K čemu a co je filosofie? A co vůbec je (existuje)? (Ontologie.)
2. Jak to víme? A co vůbec můžeme vědět? (Epistemologie, metodologie, logika, argumentace.)
3. Co si pak máme počít? Jak máme žít? (Etika.)
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti s to vysvětlit základní problémy v uvedených 3 oblastech a možné odpovědi na otázky v rámci uvedených 3 témat.
Osnova
  • 1. K čemu a co je filosofie? A co vůbec je (existuje)? (Ontologie.)
  • 2. Jak to víme? A co vůbec můžeme vědět? (Epistemologie, metodologie, logika, argumentace.)
  • 3. Co si pak máme počít? Jak máme žít? (Etika.)
Literatura
    doporučená literatura
  • BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. info
  • BLECHA, Ivan. Filosofie : (základní problémy). 1. vyd. Olomouc: FIN, 1994. 303 s. ISBN 8085572885. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, on-line materiály.
Metody hodnocení
Zkouška formou elektronického písemného testu z obsahu výuky (na základě dodaných prezentací a videí).

1. Obsah zkoušky
Obsah zkoušky proto bude vycházet z prezentací, jež jsou vloženy ve studijních materiálech v ISu.
2. Podoba zkoušky
Zkouška bude mít podobu elektronického testu zde v ISu. Otázky budou ve formě výběru z nabízených odpovědí, pro úspěšné absolvování kurzu je třeba získat více než 50 % bodů. Detailní informace budou dostupné v popisu odpovědníku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz určen pro obory, které nejsou v~kombinaci s~filozofií. -- Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PHK0001