PHK1207 Dějiny filozofie IV - novověk

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
celkem 10 hod., z toho 6 hodin formou přednášky, 4 hodiny formou osobní konzultace na základě potřeb studenta. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 16:00–17:40 A11, Pá 5. 4. 16:00–17:40 A11, Pá 10. 5. 16:00–17:40 A11
Předpoklady
PHK1106 Dějiny filozofie - renesance
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie. Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů.
Osnova
 • 1. Bacon
 • 2. Descartes
 • 3. Spinoza
 • 4. Leibniz
 • 5. Hobbes
 • 6. Locke
 • 7. Berkeley
 • 8. Hume
Literatura
 • BACON, Francis. Nové organon. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 249 s. info
 • DESCARTES, René. Meditace o první filosofii ; : Námitky a autorovy odpovědi. Edited by René Descartes, Translated by Petr Glombíček - Tomáš Marvan - Pav. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2003. 535 s. ISBN 807298084X. info
 • SPINOZA, Benedictus de. Etika. 2. vyd., v Dybbuku 1. Praha: Dybbuk, 2001. 268 s. ISBN 80-903001-0-3. info
 • LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologie, a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982. info
 • LOCKE, John. Esej o lidském rozumu. Translated by Anna Dokulilová. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 407 s. info
 • BERKELEY, George. Pojednání o základech lidského poznání, kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách, spolu s důvody skepticismu, ateismu a bezbožnosti. Translated by Jan Brdíčko. 2. vyd., v nakl. Svoboda 1. Praha: Svoboda, 1995. 172 s. ISBN 8020504796. info
 • HUME, David. Zkoumání lidského rozumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 223 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ukončení: kolokvium bude uděleno za úspěšné absolvování závěrečného písemného testu
Informace učitele
http://picha.webnode.com/filozofie/novoveka-filozofie/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PHK1207