PHK_PoZ Postupová zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: PZk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
( SOUHLAS )&&( PH1104 Dějiny filozofie - antika || PHK1104 Dějiny filozofie - antika )&&(! SEMESTR ( 1 ))&&(! SEMESTR ( 2 ))
Úvod do filosofie, Dějiny filosofie I
Běh kurzu v JS 2018 je určen výhradně pro studenty, kteří jsou nyní už ve 2. ročníku, ale v loňském roce postupovou zkoušku úspěšně neabsolvovali!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kontrola zvládnutí obsahu kurzů Dějiny filosofie I, Dějiny filosofie II a Ontologie I.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student schopen:
- identifikovat pramenné texty ke kurzům Dějiny filosofie I and II a Ontologie I;
- interpretovat tyto texty;
- vysvětlit širší historické i myšlenkové souvislosti těchto textů.
Osnova
 • 1. Dějiny filosofie I - antika
 • 2. Ontologie I - dějiny ontologie
 • 3. Dějiny filosofie II - antika, středověk
Literatura
  povinná literatura
 • PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6902-2. Digitální knihovna FF MU info
 • Engels: Dialektika přírody.
 • ARISTOTELÉS. Metafyzika. Translated by Antonín Kříž. 3. vyd., V nakl. Petr Rezek. Praha: Rezek, 2008. 482 s. ISBN 8086027279. info
 • AUGUSTIN. Vyznání. Translated by Mikuláš Levý. V Kalichu 5. vyd. Praha: Kalich, 2006. 565 s. ISBN 8070170271. info
 • PLATÓN. Euthyfrón ; Obrana Sókrata ; Kritón. Translated by František Novotný. 5. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 111 s. ISBN 8072981404. info
 • PLATÓN. Faidón. Translated by František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 107 s. ISBN 8072981587. info
 • KIRK, G. S., J. E. RAVEN a Malcolm SCHOFIELD. Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty. Translated by Filip Karfík - Petr Kolev - Tomáš Vítek. Vydání první. Praha: OIKOYMENH, 2004. 663 stran. ISBN 8072981102. info
 • HUSSERL, Edmund a Jan PATOČKA. Idea fenomenologie :a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001. 103 s. ISBN 80-7298-023-8. info
 • O klidu. Translated by Petr Rezek. Vyd. 1. Praha: Rezek, 1997. 195 s. ISBN 80-86027-06-6. info
 • Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996. 477 s. ISBN 80-86005-12-7. info
 • PLATÓN. Parmenidés. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 92 s. ISBN 80-86005-02-X. info
 • BOËTHIUS, Anitius Manlius Torquatu. Filosofie utěšitelka. Translated by Josef Hrůša. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 217 s. ISBN 80-7198-021-8. info
 • SOUSEDÍK, Stanislav. Jsoucno a bytí :úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Vyd. 1. Praha: Křesťanská akademie, 1992. 107 s. ISBN 80-900615-8-3. info
 • DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Edited by Jan Patočka, Translated by Věra Szathmáryová-Vlčková. 3. vyd., v Nakladatelství S. Praha: Svoboda, 1992. 67 s. ISBN 8020502165. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. O nebi ; O vzniku a zániku : O vzniku a zániku (Přít.). Bratislava: Pravda, 1985. info
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu : Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1979. 577 s. info
 • HARTMANN, Nicolai. Nové cesty ontológie [15977]. Bratislava: Pravda, 1976. info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
Výukové metody
Studium textů, on-line prezentace. On-line testy.
Metody hodnocení
Zkouška je ústní, trvá asi 30 minut a vychází z četby povinné literatury k dějinám filosofie i k ontologii.
Informace učitele
Podrobné informace k náplni tohoto kurzu a k obsahu zkoušky jsou zveřejněny v "interaktivní osnově".
Především tam najdete úplný a podrobný seznam povinných textů, jež budou náplní zkoušky.
Souhrn textů z dějin filosofie (DF I i DF II) je obsažen v Čítance antických a středověkých filosofických textů, která je k dispozici také v elektronické verzi on-line.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/PHK_PoZ