PHNA Soudobá anglo-americká filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 A11
Předpoklady
Znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům přehled v základních oblastech výzkumu a klíčových pojmech, teoriích a autorech v britské a americké filozofii 20. století.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- orientovat v základních oblastech výzkumu v britské a americké filozofii 20. století
- vysvětlit klíčové pojmy a teorie tohoto období;
- vyjmenovat zásadní autory a jejich roli;
- popsat povahu analytické a postanalytické filozofie.
Osnova
 • Analytická filozofie
 • Post-analytická filozofie
 • Metafyzika
 • Epistemologie
 • Filozofie vědy
 • Etika
 • Sociální filozofie
Literatura
  povinná literatura
 • Povinná literatura je součástí e-learningového kurzu, který doprovází tento kurz.
  doporučená literatura
 • QUINE, W. V. Vybrané články k ontologii a epistemologii. Translated by Tomáš Marvan - Ludmila Dostálová - Jaroslav Peregrin - Prokop. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. 152 s. ISBN 8070435100. info
 • RORTY, Richard. Filozofia a zrkadlo prírody. Vyd. 1. Bratislava: Kalligram, 2000. 339 s. ISBN 80-7149-325-2. info
 • Struktura vědeckých revolucí. Edited by Thomas S. Kuhn. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2. info
 • RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Translated by Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-89-9. info
 • SEARLE, John R. Mysl, mozek a věda. Translated by Marek Nekula. Vyd. l. Praha: Mladá fronta, 1994. 129 s. ISBN 8020405097. info
 • NOZICK, Robert. Anarchy, state, and utopia. Oxford: Basil Blackwell, 1990. xvi, 367. ISBN 063119780X. info
 • NAGEL, Thomas. The view from nowhere. New York: Oxford University, 1989. xi, 244. ISBN 9780195056440. info
 • PARFIT, Derek. Reasons and persons. Repr. Oxford: Clarendon Press, 1987. xv, 543. ISBN 9780198249085. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, četba primární literatury
Metody hodnocení
Povolena 1 absence. Splnění docházky je nutnou podmínkou připuštění k závěrečnému testu. Dále budou studenti vypracovávat a odevzdávat protokoly z přednášek. Jejich počet bude záviset na celkovém počtu studentů zapsaných v kurzu. Každý student, který vypracuje protokol, jej v rámci opakování představí na začátku následující hodiny. Soubor protokolů pak poslouží jako materiály k přípravě ke zkoušce. Odevzdání zadaných protokolů je nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce. Závěrečná zkouška formou test s otevřenými otázkami. Minimální celková úspěšnost 60 procent.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=760
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PHNA