PHNE Soudobá etika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 A11
Předpoklady
Bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje vybrané problémy a otázky soudobé etiky s pomocí interpretace dílčích textů věnovaných etice nebo etickým implikacím filozofických problémů. Cílem je seznámit studenty s částí aktuálního etického diskursu. Studenti získají přehled o tématech, otázkách a diskusích soudobé etiky; budou schopni rekonstruovat základní souvislosti a argumentace obsažené v dílech vybraných filozofů.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni vyjmenovat a interpretovat varianty podstatných problémů soudobé etiky, vysvětlit okolnosti jejich vzniku a zařadit je do kontextu soudobé filozofie. Na základě analýzy textů budou schopni formulovat a rekonstruovat argumenty nezbytné pro posouzení a evaluaci vybraných problémů morální filozofie a zvážit jejich možné dopady.
Osnova
 • Michael Tomasello x Daniel C. Dennett: O vzniku morálky
 • Odo Marquard: Kritika diskurzivní etiky
 • Harald Lemke: Etika a jídlo - úvod do gastrosofie
 • Michael Sandel: Spravedlnost
 • Collin McGinn: Lze etické vysvětlit estetickým?
 • Peter Singer: Praktická etika a její aktualizace
 • Patricia Churchlandová: Neuroetika
 • Alain Badiou: Jak kazit mládež
 • Jean Baudrillard: Reverzibilita zla
 • Paul Virilio: Etika vnímání
Literatura
 • MCGINN, Colin. The character of mind : an introduction to the philosophy of mind. Oxford: Oxford University Press, 1999. viii, 176. ISBN 0198752083. info
 • SINGER, Peter. Wie sollen wir leben? : Ethik in einer egoistischen Zeit. Translated by Hermann Vetter. Erlangen: Harald Fischer Verlag, 1996. 300 s. ISBN 389131115X. info
 • SINGER, Peter. One world : the ethics of globalization. 2nd ed. New Haven, CT: Yale University Press, 2004. xxv, 235. ISBN 0300103050. info
 • BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and simulation. [Michigan]: Ann Arbor, 1994. 164 s. ISBN 0472065211. info
 • BAUDRILLARD, Jean. Symbolic exchange and death. Edited by Mike Gane, Translated by Iain Hamilton Grant. Repr. London: SAGE Publications, 1995. xiv, 254. ISBN 0803983999. info
 • TOMASELLO, Michael. Eine Naturgeschichte der menschlichen Moral. Translated by Jürgen Schröder. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2016. 282 stran. ISBN 9783518586952. info
 • LEMKE, Harald. Ethik des Essens : Einführung in die Gastrosophie. Neuausgabe. Bielefeld: Transcript, 2016. 588 stran. ISBN 9783837634365. info
 • CHURCHLAND, Patricia Smith. Mozek a důvěra, aneb, Co nám neurověda říká o morálce. vydání první. Praha: Dybbuk, 2015. 262 stran. ISBN 9788074381157. info
 • CHURCHLAND, Patricia Smith. Braintrust : what neuroscience tells us about morality. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011. 273 s. ISBN 9780691137032. info
 • VIRILIO, Paul. Estetika mizení. Translated by Michal Pacvoň. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 110 s. ISBN 9788087378212. info
 • VIRILIO, Paul. Válka a film : logistika vnímání. Translated by Tereza Horáková - Michal Pacvoň. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007. 185 s. ISBN 9788086818382. info
 • MARQUARD, Odo. Individuum und Gewaltenteilung : philosophische Studien. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2004. 172 s. ISBN 3150183065. info
 • VIRILIO, Paul. Informatická bomba. Translated by Michal Pacvoň. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004. 167 s. ISBN 8086818047. info
 • VIRILIO, Paul. Stroj videnia. Translated by Mária Ferenčuhová. 1. vyd. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2002. 111 s. ISBN 8085187310. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse k přednáškám.
Metody hodnocení
Přednášky,diskuse k vybraným textům,diskusní příspěvky,domácí studium; ukončení kolokvium; pro ukončení odevzdají studenti do Odevzdavárny v IS písemné přípravy k jednotlivým přednáškám (rozsah 2 strany);v přípravě uvedete hlavní teze, tvrzení, argumenty obsažené v příslušném textu,vlastní komentář,zdůvodněné protiargumenty. Přípravy budou přístupné ostatním studentům a v diskusi v rámci přednášky na ně mohou reagovat. Podmínkou ukončení kurzu je včasné odevzdání všech příprav k přednáškám. Odevzdavárna k příslušnému tématu přednášky se uzavře vždy v den přednášky a později do ní nebude možné přípravy vkládat. Student, který včas neodevzdá všechny přípravy do Odevzdavárny nezíská kolokvium. Žádný test, žádné zkoušení, pouze pečlivě vypracované a včas odevzdané přípravy, opřené o četbu primární literatury.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=1600
Pro kombinované studenty: samostudium materiálů v ELFu. Pro ukončení odevzdají studenti do Odevzdavárny v IS písemné přípravy k jednotlivým přednáškám (rozsah 36000 znaků);v přípravě uvedete hlavní teze, tvrzení, argumenty obsažené v příslušném textu, vlastní komentář, zdůvodněné protiargumenty. Přípravy budou přístupné ostatním studentům a mohou na ně reagovat. Podmínkou ukončení kurzu je včasné odevzdání všech příprav k přednáškám. Kontrola a hodnocení příprav v IS korespondenčně. Osobní konzultace dle domluvy (1/h týdně). Literatura a další pokyny ke studiu: viz stránka předmětu v ELFu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHNE