PHNG Epistemologie pro pokročilé

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 A11
Předpoklady
! PH2219 Epistemologie III
bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení posluchače se současným stavem disciplíny na základě komentovaného čtení klíčových textů epistemologie 20. století (od Jamese, přes Russella, Quina, až po Tichého). Zvláštní důraz je kladen na seminární způsob práce, tj. na porozumění, interpretaci a kritické hodnocení vybraných textů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat texty moderních epistemologických koncepcí a na základě jejich kritického posouzení a srovnání formulovat hlavní otázky a problémy lidských poznávacích aktivit.
Osnova
 • James: Pragmatická koncepce pravdy
  Stroud: The Problem of External World
  Conee: Is Knowledge Contextual?
  Zagzebski: Virtues of the Mind
  Formální epistemologie a logika
  Implicitní přesvědčení, explicitní přesvědčení a problém vševědoucnosti
  Fitchův paradox poznatelnosti
  Hempel, Oppenheim: Studie z logiky vysvětlení
  Russell: O indukci
  Quine: Naturalizace epistemologie
  Davidson: Mýtus subjektivního
Literatura
  doporučená literatura
 • SELLARS, Roy Wood. The principles, perspectives, and problems of philosophy : (an exploration in depth). 1st ed. New York, N.Y.: Pageant Press International Corp., 1970. 471 s. info
  neurčeno
 • PUTNAM, Hilary. Realismus s lidskou tváří (Obsaž.) : Co po metafyzice? : Hilary Putnam a Richard Rorty o realismu a relativismu. info
 • QUINE, W. V. Od stimulu k vědě. Translated by Jaroslav Peregrin. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 151 s. ISBN 80-7007-157-5. info
 • CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Translated by Amethe Smeaton. London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1937. xvi, 352,. info
Výukové metody
Rozbor textu na základě domácí teoretické přípravy.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení je určeno součtem tří dílčích činností:
domácí příprava (až 25 %)
aktivita v hodině (až 25 %)
závěrečný test (až 50 %)

Hodnotící škála vypadá takto:
A: 100-75 %
B: 74-70 %
C: 69-65 %
D: 64-60 %
E: 59-55 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHNG