PHNT Tutorský seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
cílem kurzu je poskytnutí tutorského vedení bakalářským studentům filozofie. Tutoři si osvojí základní pedagogické postupy spojené s komentováním a hodnocením studentských prací.
Výstupy z učení
Vedle osvěžení si základních dovedností spojených s analýzou textu získají studenti tohoto kurzu i bližší představu o práci vysokoškolského učitele; tutorské vedení studentů nižších ročníků rovněž přispívá k vytvoření kontinuity mezi studenty různých ročníků.
Osnova
  • 01. Jak parafrázovat?
  • 02. Jak porozumět argumentu?
  • 03. Jak hodnotit argument?
  • 04. Jak psát filozofický esej?
Literatura
  • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1. info
  • PICHA, Marek. Základy odborného výzkumu. In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. s. 147-155, 8 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 978-80-7182-223-3. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
komentování a hodnocení, domácí příprava
Metody hodnocení
domácí úkoly, workshopy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHNT