PHUZDD1_1 Didaktická dílna I pro jednooborové studenty

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými tématy ZSV, především však se způsobem jejich adekvátního představení středoškolskému publiku.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni sestavit vhodný didaktický podklad pro výuku filozofických témat v rámci ZSV.
Osnova
 • 01) slova
  02) příklady
  03) diskuse
  04) skupiny
  05) otázky
  06) workshop A
  07) čtení a psaní
  08) pomůcky
  09) hodnocení
  10) workshop B
Literatura
 • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1. info
 • LAW, Stephen. Filozofická gymnastika : 25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Translated by Petr Pálenský, Illustrated by Daniel Postgate. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 342 s. ISBN 9788072038824. info
Výukové metody
workshopy, seminární diskuse
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je odevzdání kvalitní didaktické přípravy v rozsahu jedné středoškolské vyučovací hodiny k předem zvolenému výukovému tématu ZSV.

Nejpozději do 30. října 2020 se studenti po dohodě s vyučujícím přihlásí k některému z navržených témat (seznam najdete v interaktivní osnově kurzu), případně včas navrhnou téma vlastní. Studenti jednooborového Učitelství ZSV musejí odevzdat a prezentovat přípravy na dvě různá témata, první z nich budou prezentovat na workshopu A, druhé na workshopu B.

Každá didaktická příprava musí být složená ze dvou dokumentů ve formátu .docx: učitelský podklad a studentský podklad. Učitelský podklad plně popisuje vše, co a jak má učitel na hodině se studenty dělat, tj. musí obsahovat kompletní informace, úplné formulace, doslovná zadání. Studentský podklad je určen k tomu, aby byl na hodině rozdán studentům, tj. musí obsahovat sumář základních informací, úplné zadání aktivit, otázek, úkolů, doplňkových činností. Didaktické přípravy budou zveřejněny i pro ostatní studenty.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PHUZDD1_1