PHUZKDD2 Didaktická dílna II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
18 hodin za semestr. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
seznámení se současnými diskusemi v epistemologii
aplikace obecných znalostí didaktických postupů a výukových metod
tréning didaktických kompetencí
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
zná klíčové problémy současné epistemologie;
rozumí jejím historickým kořenům;
uvědomuje si jejich přesahy a vazby na jiné disciplíny;
je schopen využít získané znalosti při tvorbě kurikula předmětu ZSV vyučovaném na středních školách
využívat technologie ve výuce.
Osnova
  • Analýza znalosti.
  • Revize tradičního přístupu.
  • Teorie pravdy.
Literatura
    doporučená literatura
  • Gnoseologie : od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Edited by Josef Krob. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2006. 155 s. ISBN 8021039949. info
  • KOLÁŘ, Petr. Pravda a fakt. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 312 s. ISBN 8070071680. info
  • LEHRER, Keith. Teória poznania. 1. vyd. Bratislava: Infopress, 1999. 171 s. ISBN 8085402343. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse, workshop.
Metody hodnocení
závěrečná práce zaměřená na jedno z témat probraných ve výuce. Hodnotit se bude přístupnost, adekvátnost a invence.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.