PHUZKET Základy etiky

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
18 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 30. 10. 10:00–11:40 A11, Pá 27. 11. 10:00–11:40 A11
Předpoklady
Předpokládá se znalost základů etiky, odpovídající úrovni středoškolského studia nebo kurzu filozofie pro posluchače nefilozofických oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen a) popsat a vysvětlit základní pojmy, teorie a problémy etiky b) vysvětlit zdůvodnění základních morálních přesvědčení
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl být motivovaný student schopen: - chápat základní typy zdůvodnění morálky a vysvětlit původ morálky; - popsat základní etické teorie; - definovat klíčové pojmy etiky a etických teorií; - rekonstruovat základní argumenty morálních přesvědčení.
Osnova
  • 1) Základní otázky a přístupy etiky 2) Myšlenkové experimenty v etice jako metoda výuky 3) The New Science of Morality - naturalismus v etice 4) Deskriptivní etika 5) Metaetika 6) Normativní etika 7) Etika ctností 8) Praktická filozofie, aplikovaná etika a bioetika
Literatura
    povinná literatura
  • BRÁZDA, Radim. Ethicum. první. Zlín: VeRBuM, 2010. 188 s. ISBN 978-80-904273-9-6. info
    doporučená literatura
  • A companion to ethics. Edited by Peter Singer. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007. xxii, 565. ISBN 9780631187851. info
Výukové metody
Přednášky, konzultace, diskuse.
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/etika/
Stránky věnované etice: Ethics Updates (obsahuje texty věnované etickým teoriím i aplikované etice) - http://ethics.acusd.edu/index.html Časopisy: Ethics - http://www.journals.uchicago.edu/ET/ The Journal of Ethics - http://www.kluweronline.com/issn/1382-4554 Ethik & Unterricht (časopis zaměřený na výuku etiky) - http://www.ethik-und-unterricht.de/
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PHUZKET