PHUZKPD Projekt magisterské diplomové práce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
18 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům ujasnit si, co všechno je vhodné promyslet předtím, než začnou psát diplomovou práci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou mít studenti jasnou představu o tématu a cílech své diplomové práce a budou znát formální a argumentační náležitosti diplomové práce.
Osnova
  • • výběr tématu/tematického okruhu v IS, anebo návrh vlastního tématu
  • • individuální konzultace s vedoucím práce – upřesnění tématu, formulace cílů a výzkumných hypotéz
  • • zadání názvu práce, pokynů k vypracování a literatury
  • • průběžné e-learningové testy
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. ISBN 8072901672. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
e-learning, individuální konzultace
Metody hodnocení
Student získá zápočet po splnění e-learningových úkolů a po přihlášení se k dohodnutému tématu v Rozpisu témat.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3817
Formulář pro projekt DP a formální požadavky na DP najdete v e-learningovém kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PHUZKPD