PHUZKSD2 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
10 hodin za semestr. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
PHUZKSD1 Seminář k Mgr. dipl. práci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadané otázky.
Osnova
  • Předmět je organizován individuálně - individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
individuální konzultace, četba zadané literatury
Metody hodnocení
zápočet za pravidelnou účast na konzultacích a výsledky průběžné kontroly postupu práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.