PHV131 Úvod do filozofie mysli

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující se základními pojmy, otázkami, problémy, příklady a historií filozofického zájmu o povahu mentálních stavů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních milníků ve filozofie mysli;
- určit a popsat současné problémy domény;
- orientovat se v důsledcích relevantních filozofických koncepcí;
Osnova
 • 01. vlastnosti mentálních stavů
 • 02. dualismus
 • 03. behaviorismus
 • 04. teorie identity
 • 05. funkcionalismus
 • 06. eliminativismus
 • 07. Čínský pokoj a jiné myšlenkové experimenty
 • 08. intencionalita
 • 09. vědomí
 • 10. rozšířená mysl
Literatura
  doporučená literatura
 • POLÁK, Michal. Filosofie mysli. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2013. 259 s. ISBN 9788026103134. info
 • LOWE, E.J. An introduction to the philosophy of mind. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xiii, 318. ISBN 0521654289. info
  neurčeno
 • NOSEK, Jiří. Mysl a tělo v analytické filosofii : úvod do teorií psychofyzického problému. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 202 s. ISBN 8070070919. info
 • MARVAN, Tomáš a Michal POLÁK. Vědomí a jeho teorie. 2. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 159 stran. ISBN 9788074651380. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, četba
konzultační hodiny: pondělí 10:00-11:00
Metody hodnocení
Kurz bude ukončen elektronickým testem, jenž bude zkoumat porozumění probírané látce. Studenti mohou získat až 10 % výsledného hodnocení na hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV131