PHV242 Logika II: seminář

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 A11
Předpoklady
PHBL2 nebo podobný kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí zejména prakticky orientované poznatky z kurzu PHBL1. Viz popis PHBL1.
Výstupy z učení
Student je postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student absolvuje řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • Cvičení se týká následujících okruhů predikátová logiky 1. řádu - neformální úvod
 • - syntaxe, sémantika
 • - důkaz, přirozená dedukce
 • - rozšíření o identitu, deskriptivní operátor, funkce
 • - další výhledy: vyšší řády, modální a intenzionální logiky
 • - formalizované teorie, aritmetika přirozených čísel, věty o neúplnosti
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3. info
Výukové metody
Cvičení, v nichž jsou logické techniky procvičovány. E-learning: v Elfu kurz PHBL2 Logika II. V případě nouzových opatření se realizuje v MS Teams (každé video-setkání je nahráváno a archivováno v MS Streams přístupné jen studentům předmětu).
Metody hodnocení
* Zápočet je udělen za odpovídající docházku a aktivity. * Docházka (v době nouzových opatřeních se zaznamenává účast v MS Teams): 80 %. * Aktivita - plnění úkolů na hodině: nejméně 3x aktivní vystoupení (může být sníženo s ohledem na celkové množství studentů).
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PHV242