PHV242 Logika II: seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 A11
Předpoklady
PHBL2 nebo podobný kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: porozumět základním pojmům predikátové logiky prvního řádu (pojem tautologie, pojem logického vyplývání, pojem formálního jazyka, axiomatizace predikátové logiky, pojem formálního důkazu) a také všších řádů či neklasických logik; bude ovládat techniky ověření toho, zda formule je tautologií (metoda interpretace a z ní vycházející metoda protipříkladu), ověření, zda úsudek je logicky korektní (metoda protipříkladu na základě interpretace) bude ovládat techniky ekvivalentních transformací, základních dokazovacích technik přirozené dedukce a sémantických tabel pro případ predikátové logiky aplikovat tyto techniky v každodenním uvažování (ekvivalence a negace vět, korektnost úsudků);
Výstupy z učení
Student je postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student absolvuje řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • Cvičení se týká následujících okruhů predikátová logiky 1. řádu - neformální úvod
 • - syntaxe, sémantika
 • - důkaz, přirozená dedukce
 • - rozšíření o identitu, deskriptivní operátor, funkce
 • - další výhledy: vyšší řády, modální a intenzionální logiky
 • - formalizované teorie, aritmetika přirozených čísel, věty o neúplnosti
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3. info
Výukové metody
Cvičení, v nichž jsou logické techniky procvičovány. E-learning.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Její první část spočívá v ověřování plantosti úsudku, druhá v aplikaci několika jednodušších úloh jako negace věty, třetí pak ověřuje porozumnění teoretickým pojmům.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV242