PHV302 Aplikovaná etika: četba

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.43
Předpoklady
! PH0187 Aplikovaná etika
Schopnost číst v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s primární literaturou týkající se klíčových problémů aplikované etiky.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen číst a interpretovat anglicky psané texty z aplikované etiky a vysvětlit klíčové pojmy.
Osnova
 • Četba může zahrnovat následující texty:
 • Aquinas on suicide
 • Kant on suicide
 • Rachels - More Impertinent Distinctions and a Defense of Active Euthanasia
 • Marquis - An Argument that Abortion is Wrong
 • Mill - A Speech in Favour of Capital Punishment
 • Bedau - The Case Against the Death Penalty
 • Regan - The Case for Animal Rights
 • Machan - Do Animals Have Rights?
 • Leopold - The Land Ethic
 • Fieser - An Argument Against Normative Ecocentrism
 • Je možné, že v rámci aktualizace budou zvoleny jiné relevantní texty k danému tématu.
Literatura
 • Ethics. Edited by Peter Singer. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1994. x, 415. ISBN 9780192892454. info
Výukové metody
četba a interpretace, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test, otevřené otázky , k úspěšnému zakončení min. 60 procent. Docházka max. 1 absence. Elektronický test v případě omezení kontaktního zkoušení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV302