PHV321 Hegel: četba

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.42
Předpoklady
Znalost německého jazyka je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním myšlenkám Hegelovy filosofie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a shrnout důležité rysy Hegelova myšlení.
Osnova
  • Úvod k dějinám filosofie
  • Dějiny filosofie I, po stranu 126.
Literatura
  • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Dějiny filosofie. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. info
  • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod k dějinám filosofie. Praha: Rovnost, 1952. info
Výukové metody
cvičení, interpretace
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení je aktivní účast na každém setkání (max. jedna absence/neaktivita/nepřipravenost). Diskutovaný text je třeba přečíst předem a připravit si poznámky. Méně aktivní/připravení studenti mohou psát závěrečný test (10 otázek, celkem 10 bodů, je třeba dosáhnout tolik bodů, kolik je počet absencí/neaktivit).
Studenti kombinovaného studia mohou místo docházky prezentovat část textu na jedné hodině + závěrečný test.
Informace učitele
Studenti kombinovaného studia si mohou zvolit z následujících referátů:
- Jónská filosofie, s. 168-184
- Pythagoras a pythagorovci, s. 185-215
- Eleatská škola, Xenofanes, Parmenides, Melissos, s. 216-231
- Eleatská škola, Zenon, s. 232-244
- Herakleitos, s. 245-259
- Empedokles, Leukippos, Demokritos, s. 260-275
- Anaxagoras, s. 276-298
Jedná se o pasáže z Hegelových přednášek.

Referát je třeba zpracovat jako handout (2 strany) a jako prezentaci a je třeba jej prezentovat na hodině (30 min). Termíny prezentací je možné domluvit individuálně (v druhé polovině semestru). Je také možné zpracovat pasáže z pozdější filosofie.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV321