PHV336 Voltaire: četba

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
e-learning. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PH0263 Voltaire
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit Voltairovo filozofické myšlení, s důrazem na problém angažované filozofie a literatury obecně.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budou:
mít základní přehled o Voltairově filozofii;
schopni orientovat se v klíčových tématech francouzské filozofie osvícenství;
schopni porozumět historickému a kulturnímu kontextu Voltairova díla.
Osnova
 • Voltaire a jeho doba
 • Voltaire a Encyklopedie
 • Filozofie a moc
 • Filozofie a literatura
Literatura
 • DENIS, Benoît. Littérature et engagement : de Pascal à Sartre. Paris: Seuil, 2000. 316 s. ISBN 2020361582. info
 • VOLTAIRE. Výbor z díla. Translated by Hana Horská. Vyd. 2. Praha: Svoboda, 1989. 246 s. ISBN 802050009X. info
 • VOLTAIRE, 1694-1778. Romans et contes. Paris: Gallimard, 1981. 602 s. info
 • VOLTAIRE, 1694-1778. Romány a povídky [Voltaire, 1960]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. info
 • GAY, Peter. Voltaire's Politics : the poet as realist. Princeton: Princeton University Press, 1959. xiii, 417. info
 • VOLTAIRE, François Marie. Voltaire : myslitel a bojovník. 1, Filosofie a náboženství : Oeuvres Complétes de Voltaire (Orig.). Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 599 s. info
 • VOLTAIRE, François Marie. Voltaire : myslitel a bojovník. 2, Církev, stát a právo : Oeuvres Complétes de Voltaire (Orig.). Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 513 s. info
Výukové metody
POUZE e-learning (elf)
Metody hodnocení
domácí příprava - studium vybraných textů, závěrečný esej na zvolené téma (5 stran)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV336