PHV346 Novověká filozofie: četba

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A11
Předpoklady
! PH02V014 Interpretační seminář XIV
PHBD4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na četbu vybraných textů novověké filosofie. Smyslem četby je pochopit původní záměry a motivace autorů na základě analýzy samotného textu a při pečlivém zohlednění dobového intelektuálního a kulturního kontextu. Předmětem četby budou texty autorů jako Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, nebo Pascal.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu student bude schopen představit hlavní koncepty vybraných textů; vysvětlit jejich základní problémy; formulovat jejich předpoklady a důsledky; zrekonstruovat a posoudit jejich argumentaci; znázornit jejich ukotvenost v dobovém kontextu; charakterizovat jejich historickou podmíněnost.
Osnova
 • 1. Bacon, Nové organon
 • 2. Descartes, Rozprava o metodě
 • 3. Rousseau, Rozpravy
Literatura
 • The Cambridge companion to Spinoza's Ethics. Edited by Olli Koistinen. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. x, 323. ISBN 9780521853392. info
 • The Cambridge companion to Pascal. Edited by Nicholas Hammond. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xvi, 287. ISBN 9780521809245. info
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Translated by Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2002. 383 s. ISBN 80-7298-039-4. info
 • SAVILE, Anthony. Leibniz and the Monadology. 1st ed. London: Routledge, 2000. v, 247. ISBN 0415171148. info
 • Routledge philosophy guidebook to Leibniz and the Monadology. Edited by Anthony Savile - Gottfried Wilhelm Leibniz. New York: Routledge, 2000. v, 247 p. ISBN 0415165768. info
 • The Cambridge companion to Spinoza. Edited by Don Garrett. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xiii, 465. ISBN 9780521398657. info
 • The Cambridge companion to Leibniz. Edited by Nicholas Jolley. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. xi, 500. ISBN 0521367697. info
 • The Cambridge companion to Descartes. Edited by John Cottingham. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. xii, 441. ISBN 0521366968. info
Výukové metody
četba; diskuse
Metody hodnocení
seminární práce nebo hodnocená aktivita na hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV346