PHV416 Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D22
Předpoklady
! PH0255 Filozofie ve sci-fi
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu budou studenti mít povědomí o možnostech a konkrétních případech užití postupu myšlenkových experimentů v literatuře. Současně s tím se jim přiblíží problematika vybraných filosofických otázek na ukázkách z beletristických textů. Cílem kurzu je tak uvolnit kreativní složku kritického myšlení za současného respektu k požadavkům logické konzistence a věcné správnosti.
Výstupy z učení
- formulovat netradiční dotaz - definovat podmínky řešitelnosti - způsoby řešení nad rámec standardních vzorců uvažování - argumentační esej
Osnova
 • Interaktivní formou představení vybraných filosofických problémů a jejich reflexe za použití sci-fi literatury.

 • Bude se jednat spíše o dílnu než o přednášku.

  1. Tvorba vesmírů, (s)tvoření světa
 • 2. Znak, jméno a skutečnost
 • 3. Evoluce, smysl života
 • 4. Sociální determinismus
 • 5. Prostor, čas
 • 6. Mysl a tělo, solipsismus a realismus
 • 7. Umělá inteligence
 • 8. Dějinná úloha chyby
 • 9. Soud s lidským rodem
Literatura
 • Isaac Asimov: …že jsi naň pamětliv. Roboti a androidi, Praha, Svoboda 1988, s. 404–426.
 • LEM, Stanisław. Golem XIV (Přít.) : Dokonalá prázdnota ; Golem XIV.
 • LEM, Stanislaw. Summa technologiae. Praha: Magnet-Press, 1995. 328 s. ISBN 80-85847-47-7.
 • Arthur Clark: Zpráva o třetí planetě. Devět miliard božích jmen. Praha, Práce 1982
 • Isaac Asimov: Nadace.
Výukové metody
Přednáška předpokládající znalost beletristického textu podle tématu, rozprava nad textem a jeho analýza.
Metody hodnocení
Ukončení: Písemná práce (esej) v rozsahu minimálně 5400 znaků na jedno z témat programu semináře nebo vzešlé z diskusí podle předepsané struktury, obhájit smysluplnost a relevanci tezí a závěrů pro filosofii. Problémy nemusí být vyřešeny :-), jde schopnost zpracovat kompetentně tematicky vymezenou otázku, prokázat nezbytnou míru věcné znalosti i jistou dávku „vědecké“ fantazie. Okruhy témat: 1. Matematika, fyzika, logika a jejich vztah k fyzikální skutečnosti. 2. Jazyk a fyzikální realita 3. Evoluce, náhoda, smysl 4. Čas a prostor 5. Mysl a tělo, představa a skutečnost 6. Umělá inteligence 7. Dějiny, determinismus, plán a spontánnost 8. Člověk, přirozenost a etika 9. Komunikace (mezidruhová, mezi civilizacemi...)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV416