PHV447 Novověká věda: vybrané kapitoly

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A11
Předpoklady
! PH01104 Vybrané kap. z dějin vědy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům tzv. vědeckou revoluci 17. století, kdy došlo k zásadním změnám v mnoha oborech. Jednotlivé přednášky budou věnovány představení nových metod a objevů v okultních vědách, kosmologii, astronomii, fyzice, biologii a geologii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen představit hlavní podmínky vzniku novověké vědy; vysvětlit zlomové události v dějinách vědy; pochopit význam filosofie pro konstituci vědeckého poznání; interpretovat klíčové dobové prameny.
Osnova
 • 1. Starý svět a nový svět
 • 2. Propojený svět
 • 3. Svět nových vědeckých metod
 • 4. Supralunární svět
 • 5. Sublunární svět
 • 6. Mikrokosmos a živý svět
 • 7. Svět, který dospěl
Literatura
 • WOOTTON, David. The invention of science : a new history of the scientific revolution. First published. [London]: Allen Lane, 2015. xiv, 769. ISBN 9781846142109. info
 • PRINCIPE, Lawrence M. The scientific revolution : a very short introduction. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2011. xiv, 148. ISBN 9780199567416. info
 • The scientific revolution and the origins of modern science. Edited by John Henry. 2nd ed. New York: Palgrave, 2001. ix, 160 p. ISBN 0333960904. info
 • Encyclopedia of the scientific revolution from Copernicus to Newton. Edited by Wilbur Applebaum. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2000. xxxv, 758. ISBN 9780815315032. info
 • Rethinking the scientific revolution. Edited by Margaret J. Osler. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xii, 340. ISBN 9780521661010. info
 • SHAPIN, Steven. The scientific revolution. Paperback edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. xiv, 218. ISBN 9780226750217. info
 • The scientific revolution. Edited by Steven Shapin. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1996. xiv, 218 p. ISBN 9780226750224. info
 • Discipline & experiencethe mathematical way in the scientific revolution. Edited by Peter Dear. Chicago: University of Chicago Press, 1995. xii, 290 p. ISBN 9780226139449. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemné kolokvium týkající se odpřednášené látky Seznam otázek: Seznam otázek: (u zkoušky se čeká schopnost systematicky představit problematiku, ne sepsat všechno, na co si vzpomenete) 1. Renesanční přírodopis 2. Okultní vědy 3. Nové metody poznávání přírody 4. Renesanční a raně novověká astronomie 5. Renesanční a raně novověká fyzika 6. Renesanční a raně novověká medicína a vědy o živé přírodě 7. Taxonomizace přírody a počátky evolučního myšlení
Informace učitele
https://prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=id3&id3=24
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV447