PO0B608 Literární překlad I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marie Havlíková (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 G25
Předpoklady
Velmi pokročilá znalost portugalštiny a výborná orientace v portugalsky psané literatuře. Určeno pro magisterský stupeň studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit se s problematikou literárního překladu; osvojit si základní překladatelské techniky; přeložit vybraný literární text.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen překládat různé druhy textů a analyzovat literární texty.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky literárního překladu. 2. Překlad vybraných textů.
Literatura
    doporučená literatura
  • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
Výukové metody
Seminář:stručná teoretická příprava a aplikace nabytých znalostí (samostatná práce)
Metody hodnocení
Zápočet: student získává za aktivní účast v semináři (80%) a za odevzdání samostatně provedeného překladu. Zkouška: student získá známku za samostatné vypracování překladu neznámého textu přiměřené obtížnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PO0B608