PO1A012 Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Batličková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 G31
Předpoklady
Žádné prerekvizity pro absolvování předmětu, pouze zájem o dějiny Portugalska.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrální cyklus přednášek v češtině poskytuje ucelený základní přehled historického a kulturního vývoje Brazílie.
Výstupy z učení
Studující bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní mezníky brazilských dějin od jejího objevení po 20. století - pochopit základní charakteristiky jednotlivých období vývoje včetně dějin kultury v nejširším slova smyslu - rozumět relevantním pojmům a identifikovat vybrané historické osobnosti - popsat vývoj vztahu Brazílie k Portugalsku a také jiným zemím Jižní Ameriky.
Osnova
 • Historický přehled je členěn do následujících tematicko-časových bloků: 1. Objevení a první kolonizace (1. pol. 16. stol.); 2. Koloniální období 2. pol 16. stol. a 17. stol.; 3. Doba zlata a rozvoje Jihovýchodu (18. stol.); 4. K vyhlášení nezávislosti (poč. 19. stol.); 5. Problém otroctví a období císařství (1822-1889); 6. První republika (1889-1930); 7. Vargasova éra (1930-1954); 8. Demokratické intermezzo (1955-1964); 9. Vojenská diktatura (1964-1985); 10. Současnost (1985-). Paralelně s historickým nástinem se načtrnou i portréty a charakteristiky významných osobností a proudů z oblasti hudby (A. Carlos Gomez, Heitor Villa-Lobos), výtvarného umění a sochařství (Aleijadinho, Candido Portinari), architektury (koloniální baroko, Oscar Niemeyer) a kinematografie (cinema novo).
Literatura
  doporučená literatura
 • KLÍMA, Jan. Dějiny Brazílie. Praha: NLN, 1998.
 • KLÍMA, Jan. Brazílie. Praha: Libri, 2003.
  neurčeno
 • COTRIM, Gilberto. História e Consciência do Brasil. São Paulo: Ed. Saraiva, 1995.
 • FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: IOSP-edusp, 2002
 • Historie a současnost Latinské Ameriky (Profil hlavních zemí Střední a Jižní Ameriky). Filozofická fakulta Masarykovo univerzity, Brno 2003 (text o Brazílii též na: http://www.romanistika.upol.cz/portugal/2_brazilie.html).
 • BUENO, Eduardo. Brasil: Terra à Vista! (A Aventura Ilustrada do Descobrimento). Porto Alegre: L&PM Ed., 2000.
Výukové metody
Popis, výklad a definice základních období brazilských dějin a kultury a jejich exemplifikace na konkrétních textech od různých autorů.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná, formou testu z celé probírané látky. Průběžná četba a příprava studijních textů.(Materiály poskytnuté při výuce tvoří součást studijních pramenů ke zkoušce.)
Vyučovací jazyk
Portugalština
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2710
V přípravě na zkoušku mohou studujícím výrazně pomoci materiály dostupné v e-learningové verzi kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PO1A012