POIA006 Jazykový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 K12
Předpoklady
POIA001 Jazykový seminář I
Absolvovaný Jazykový seminář I. Frequencia de Jaz.sem I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozšíření znalostí z Jazykového semináře I (upevnění gramatických znalosí a rozšiřování slovní zásoby). (Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: A1. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: C2.) O seminário tem por objectivo a aquisicao dos conhecimentos elementares a nível de estruturas gramaticais do léxico. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: A1. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: C2.
Osnova
  • V semináři jsou prohlubovány základní znalosti získané v průběhu Jazykového semináře I. Probírané lekce z učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou. Je očekávána aktivní účast studenta. O manual seguido será complementado com curtos textos e folhas de trabalho de forma a praticar activamente e a alargar os conhecimentos a outros temas e aperfeicoar os fenómenos gramaticais estudados.
Literatura
  • J.Jindrová: Portugalština,LEDA 2001
  • O.Coimbra: Portugues sem Fronteiras 2, Lidel Ed.
  • J.M.Casteleiro: Lusofonia I, Didactica - Icalp Ed.
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, pří kterých jsou rozebírány texty, jak po stránce gramatické, tak i lexikální. Cvičení zaměřená na probíranou látku.
Metody hodnocení
Seminář, nepovinná účast;Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části, obsahující probranou látku v Jazykovém semináři I a II. Exame - teste escrito e oral-temas abordados durante os dois semestres.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Podmínkou pro zápis do Jazykového semináře II je získání zápočtu z Jazykového semináře I.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/POIA006