PRNJ001 Teorie a praxe uměleckého překladu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 J21
Předpoklady
Určeno pro magisterské studium.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 1/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se na ukázkách z lyriky seznámí s možnostmi jejich uměleckého překladu a budou se zabývat jednotlivými aspekty uměleckého překladu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti budou disponovat nástroji a znalostmi, které jim umožní podle vlastních schopností přeložit umělecký text.
Osnova
  • Práce v předmětu spočívá v těchto aktivitách: 1. Četba a analýza básní nebo umělecké prózy 2. Práce na překladu
Literatura
    doporučená literatura
  • RILKE, Rainer Maria. Sobě na počest : (1909). Translated by Sylvie Stanovská. Vyd. 1. Praha: Aula, 2014. 130 s. ISBN 9788086751252. info
  • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vyd. 3., upr. a rozš. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
Výukové metody
Příprava překladu Představení překladu Diskuse
Metody hodnocení
Seminární práce - překlad a analýza vybraného uměleckého textu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PRNJ001