PRNJ008 Odborný jazyk - překladatelé

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Magdalena Havlová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G25
Předpoklady
Předpokladá se odpovídající znalost syntaxe a lexikologie na bakalářské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá teorií odborného jazyka z hlediska gramatického i z pohledu lingvistiky textu. Těžištěm práce v semináři je seznámení se specifiky překladu odborných textů, dále práce s ukázkami textů právnického (dostupné vzory právních dokumentů) hospodářského a technického zaměření. Výstupem bude portfolio překladů drobných úředních dokumentů, vzory smluv a ukázek dalších odborných textů. Posluchači budou seznamováni se základními příručkami, v nichž mohou hledat informace o terminologii, sami sestaví základní terminologický glosář.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti teoreticky schopni identifikovat a zařadit text v systému odborného jazyka a provést jeho analýzu. Budou seznámeni s nástroji pro překlad odborného jazyka a získají další praktické kompetence nutné pro zvládnutí odborného překladu.
Osnova
 • Obecný význam a odborná terminologie
 • Postavení odborného jazyka z hlediska variet a stylů
 • Členění odborného jazyka
 • Textové druhy
 • Gramatická charakteristika odborného jazyka
 • Lexikálně sémantická charakteristika odborného jazyka
 • Terminologie
 • Odborný jazyk a text
 • Lexikografie a odborný jazyk
Literatura
 • Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: iudicium, 2000
 • Koller, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiesbaden: UTB 1997.
 • Hanáková, M.: Teoretické problémy překladu. Praha, Karolinum, 1999
 • Kühn, P.: Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler. Jura. Groos: Heidelberg, 1992.
 • Adamzik, K.: Sprache: Wege zum Verstehen. Francke: Tübingen – Basel, 2001.
 • Hoffmann, L. / Kalverkämper, H. / Wiegand, H. E. (Hrsg.): Fachsprachen / Languages for Special Purposes. Berlin, New York, 1998.
 • Fluck, H.-R. Fachsprachen. Tübingen: Francke 19965
 • Hönig, H.G.: Strategie der Übersetzung: ein Lehr-und Arbeitsbuch. Tübingen: Niemeyer, 1999.
 • Haensch, G.: Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen. Ismaning, Hueber, 1989
 • Knittlová D.: K teorii a praxi překladu. Olomouc, 2000.
 • Roelcke, T.: Fachsprachen Berlin: E. Schmidt Verlag 2005
Výukové metody
přednáška, diskuse v semináři, konkrétní překladová práce s textem
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PRNJ008