PRNJ011 Lingvistika chyb

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 B2.43
Předpoklady
Určeno pro studující oboru překladatelství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studující se v kursu seznámí se základy aplikované jazykovědné disciplíny - lingvistiky chyb (Fehlerlinguistik) - a na základě těchto znalostí se budou zabývat typickými chybami českých mluvčích v obou překladových směrech. Kurz je zaměřen na minimalizaci typických omylů českých mluvčích, které jsou nejen interferenční, ale i kontextuální a idiomatické a jsou zpravidla způsobeny nesprávným vyhodnocením stylistické nebo jazykové vrstvy.
Výstupy z učení
Studenti po abslovování kurzu zvýší své překladatelské i kulturní kompetnece a budou ve větší míře než bez tohoto cvičení schopni bez chyb překládat české texty do němčiny a a německé texty do češtiny.
Osnova
 • (1) Typologické rozřazení chyb při překladu
 • (2) Typické chyby při překladu z češtiny do němčiny
 • (3) Typické chyby při překladu z němčiny do češtiny
 • (4) Jazyková a kulturní kompetence
 • (5) Otázka ekvivalence při překladu
 • (6) Problémy posunutí významu
 • (7) Praktické korektury
Literatura
 • Dieter Cherubim (Hrsg.): Fehlerlinguistik. Beiträge zum Problem der sprachlichen Abweichung. Niemeyer, Tübingen 1980
 • Literatur und Übersetzung : Bohemistische Studien. Edited by Raija Hauck - Zbyněk Fišer. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008. 164 s. ISBN 9783860063019. info
 • STOLZE, Radegundis. Übersetzungstheorien : eine Einführung. 4. Aufl. Tübingen: Gunter Narr, 2005. 269 s. ISBN 382336197X. info
 • FIX, Ulla, Hannelore POETHE a Gabriele YOS. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Edited by Ruth Geier. 3., durchgesehene Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. 236 s. ISBN 3631518293. info
 • NORD, Christiane. Translating as a Purposeful Activity: Fuctionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 154 s. ISBN 1900650029. info
 • EISNER, Pavel. Chrám a tvrz :kniha o češtině. Praha: Lidové noviny, 1992. 666 s. ISBN 80-7106-066-6. info
 • WILSS, Wolfram. Kognition und Übersetzen : zu Theorie und Praxis der menschlichen und der maschinellen Übersetzung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1988. x, 306. ISBN 3484220414. info
 • EISNER, Pavel. Chrám i tvrz : kniha o češtině [Eisner, 1946]. Praha: Jaroslav Podroužek, 1946. 666 s. info
Výukové metody
Nácvik překladatelských strategií. Srovnávání originálního textu a verzí překladů studentů s přihlédnutím k problematickým pojmům a strukturám
Metody hodnocení
Písemná zkouška (překlad)
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PRNJ011