PRZA006 Správné psaní pro překladatele

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Překladatel je tvůrcem textu, na který jsou kladeny stejné nároky jako na výchozí text, tedy např. u uměleckých děl nebo právních textů ty nejvyšší. Proto je zapotřebí, aby měl vynikající praktickou znalost cílového jazyka na všech jeho plánech.
Výstupy z učení
Student bude umět - použít teoretické znalosti o jazyce při psaní vlastních textů
. - rozpoznat nesprávně redigované texty a opravit je
. - formulovat sdělení za použití různýmch stylistických prostředků
.
Osnova
 • - motivace ke správnému psaní, metody, úvodní "diktát" s rozborem
 • základní pojmy, pravopis, gramatika, kodifikace, základní kodifikační příručky
 • - jazykové plány, fukční styly, druhy diskurzu
 • . - rozbory přeložených textů
 • - PP prezentace
Literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1998]. info
 • ŠTÍCHA, František. O nepřesnosti našeho vyjadřování : jazyk jako produkt intuitivního myšlení. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 312 stran. ISBN 9788020026033. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 879 s. ISBN 9788020014153. info
 • Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005. 391 s. ISBN 80-200-1327-X. info
 • Akademický slovník cizích slov :A-Ž. Edited by Věra Petráčková - Jiří Kraus. Dotisk 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0982-5. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1995. 800 s. ISBN 8071061344. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Tvoření slov v současné češtině. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 52 s. ISBN 802100133X. info
Výukové metody
- teoretická příprava
- rozbory textů
- praktická cvičení
- psaní textů
- PP prezentace
Metody hodnocení
Kurz zakončí písemná zkouška z redakce správně psaného textu s komentářem. Podmínkou ke zkoušce je PP prezentace a odevzdávání písemných komentářů. Na jaře 2020 se píše v reálném čase online, rozpracovanou práci je třeba zhruba v polovině uložit; celkové trvání je 60 minut. Známka ze zkoušky je tvořena z poloviny pracemi odevzdanými v semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PRZA006