PSBA027 Výzkumné praktikum

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Lacko (přednášející)
Garance
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 D22
Předpoklady
Biologické vědy, Obecná psychologie I, Obecná psychologie II, Základy neurověd, Statistické metody I, Statistické metody II, Metodologie psychologie I, Metodologie psychologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi praktického užití vybraných moderních metod psychologického výzkumu. Po absolvování kurzu získá student přehled o možnostech a limitech vybraných metod a hlouběji se seznámí s jednou z nich.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni vyhledávat pro své výzkumy vhodné metody. Budou rovněž schopni aplikovat smíšený výzkumný design.
Osnova
 • 1. Eye-trackingové studie na statickém zařízení
 • 2. Eye-trackingové studie na mobilním zařízení (ET brýle)
 • 3. Systémově dynamické modelování popř. agentové modelování
 • 4. Neurofyziologické výzkumné metody (EEG, fNIRS)
 • 5. Fyziologické koreláty ve výzkumu (krevního tlak, srdeční tep, kožní odpor)
 • 6. Možnosti počítačové testování (SW Hypothesis a další)
 • 7. Metody výzkumu vzorců aktivitně-dopravního chování – mixed research design za užití trekovacích zařízení
 • 8. Motion Capture System
 • 9. Možnosti výzkumu ve virtuální realitě
Literatura
  doporučená literatura
 • Miller, J. H. a Page. S. E. (2007). Complex adaptive systems: An introduction to computational models of social life. Princeton, Woodstock: Princenton university press.
 • Kandel - Schwartz - Jessell (eds.) (2000). Principles of Neuroscience. McGraw-Hill.
 • HOLMQVIST, K., NYSTRÖM, M., ANDERSSON, R., DEWHURST, R., HALSZKA, J., VAN DE WEIJER, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford University Press, 560 pp.
 • Fisher, W. W. a Mazur, J. E. (1997). Basic and applied research on choice responding. Journal of applied behavior analysis, 30 (3), 387–410.
 • DUSCHOWSKI, A. T. (2007). Eye tracking, Methodology, Theory and Practice. Springer – Verlag London Limited, 2007, 321 pp.
 • Asakura, Y. a Hato, E. (2009).Tracking individual travel behaviour using mobile phones: recent technological development. R. Kitamura, T. Yoshii, T. Yamamoto (Eds.). The Expanding Sphere of Travel Behaviour Research
 • Clifton, K. J. a Handy, S. L. (2001). Qualitative methods in travel behaviour research. International conference on Transport survey quality and Innovation. Retreived on Januar 4 2013 from http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/Qualitative_paper.pdf
 • Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. System Dynamics Review, 12(3), 183–210.
 • POOLE, A., & L. J. BALL (2004). Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Current Status and Future Prospects [online]. Lancaster University, UK: Psychology Department. Dostupné z: http://www.alexpoole.info/blog/wp-content/uplo
 • Popelka, S., Voženílek, V. “Specifying of Requirements for Spatio-Temporal Data in Map by Eye-Tracking and Space-Time-Cube”, in Proceedings of International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2012), Singapore, 2012.
 • Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124, 372–422.
 • Faber, J. (1997). EEG atlas do kapsy. Praha: Triton.
Výukové metody
Nejdříve budou prezentovány jednotlivé okruhy a následně budou vybrané metody prezentovány více do detailu. Studenti ve skupinách vypracují práce asociované k vybranýcm metodám.
Metody hodnocení
seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBA027