PSBB036 Základy vedení psychologického rozhovoru

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Lucie Slivečková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–17:40 C42
Předpoklady
Souhlas
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1) Porozumění pojmů jako empatie, kongruence, akceptace aj. 2) Porozumění rozporu mezi běžným rozhovorem a aktivním nasloucháním. 3) Osvojení si základních principů pro vedení psychologického rozhovoru. 4) Trénink pozorování a reflektování 5) Získání a dávání zpětné vazby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Definovat a vnímat rozdíly mezi běžným rozhovorem a psychologickým rozhovorem - samostatně rozvíjet psychologický rozhovor - samostatně uplatňovat techniky aktivního naslouchání - zvědomovat si své prožitky i somatické reakce v průběhu rozhovoru - koncentrovat pozornost na psychologické děje kontaktu - podávat reflexi.
Osnova
  • 1) Seznámení se, zjištění vzájemných očekávání 2) Základní pojmy: aktivní naslouchání, empatie, kongruence, akceptace, zdrojování, parafráze, zrcadlení, mapování, reflexe, zpětná vazba 3) Nácvikové situace pro postupné osvojení si základních pojmů 4) Nácvikové situace pro trénink pozorování a udělování zpětných vazeb 5) Komplexní nácvikové situace
Literatura
    doporučená literatura
  • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace. Translated by Norma Garcíová. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2016. 221 stran. ISBN 9788026210795. info
  • SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 150 stran. ISBN 9788026206071. info
  • ROGERS, Carl Ransom. Způsob bytí : klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 2., rev., V této řad. Praha: Portál, 2014. 340 s. ISBN 9788026205975. info
  • ŠPAČKOVÁ, Alena. Umění dialogu : jak si s lidmi opravdu porozumět. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 196 s. ISBN 9788024738109. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
Výukové metody
Teoretická příprava - zakotvení vybraných pojmů; praktické nácviky/ nácvikové situace; diskuse
Metody hodnocení
- aktivita v hodině; písemné reflexe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PSBB036