PSB_22 Praktikum empirického výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylvie Kropáčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Monika Víchová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Vildová (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSB_22/DAQUAo: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Havigerová
PSB_22/KARDIO: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dosedlová
PSB_22/SENIORS_HK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Havigerová
PSB_22/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Slezáčková
Předpoklady
PSA_038 Metodologie psych. I.
Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student/ka se podílí na výzkumném projektu některého z pracovníků/pracovnic Psychologického ústavu FF MU. Cílem je získání zkušeností s přípravou výzkumného designu, organizací sběru dat, samotním sběrem dat, případně základním zpracováním dat. Tyto zkušenosti studenti dále mohou využít například u své vlastní diplomové práce.
Výstupy z učení
Výstupy učení se liší podle konkrétního projektu, do něhož se student přihlásí. Mezi běžné výstupy patří:
- pokročilá zkušenost s vyhledáváním informací k dané výzkumné otázce;
- znalost základních postupů a úskalí spojených s výběrem a přípravou výzkumných metod podle konkrétní výzkumné otázky - dohledání potřebných informací, překlad, pilotáž, příprava elektronického dotazníku nebo testu atd.;
- zkušenost s výběrem výzkumného vzorku a způsobu sběru dat vhodného pro daný výzkumný záměr;
- zkušenost s řešením etických otázek (např. příprava a získávání informovaných souhlasů);
- zkušenost a verbováním účastníků a sběrem dat;
- dovednost sestavit bezchybný datový soubor pro další analýzu a tento soubor upravit dle požadavků (sloučení dat z vícera zdrojů, převrácení opačných položek, výpočet celkových skórů, identifikace problematických případů atd.)
- rozvíjení statistických dovednosti prostřednictvím testování hypotéz pod dozorem vedoucího výzkumu;
- zkušenost s týmovou přípravou publikačního výstupu (např. konferenční poster).
Osnova
  • Studenti se zapojují do výzkumů členů ústavu. Jde zejména o:
  • 1. pomoc s dolaďováním výzkumného dizajnu a organizací sběru dat;
  • 2. sběr dat (např. zadávání dotazníků);
  • 3. příprava dat pro analýzu (např. kódování a úprava dat, přepisování do Excelu atd.).
  • Praxe je neplacená a může být absolvována i mimo běžnou výuku.
Literatura
  • Vzhledem k charakteru předmětu se literatura neuvádí.
Výukové metody
Týmové schůzky a semináře v malých seminárních skupinách; praktické provedení výzkumu individuálně nebo skupinově (v závislosti na potřebách daného výzkumného projektu).
Metody hodnocení
Provedení konkrétního úkolu v rozsahu, v jakém se student domluvil s konkrétním vyučujícím (sběr dat, zpracování údajů, atd.). Výsledkem je udělení kolokvia.
Navazující předměty
Informace učitele
Poslední změna provedena 2. 12. 2014. Tatiana Malatincová
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSB_22