PSD_TP2 Textová příprava II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: lze zapisovat od 5. roku do konce studia
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje absolvování průběžných konzultací teoretické i empirické části textu disertační práce se školitelem. Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, čerpat ze získaných teoretických poznatků, analyzovat je a následně hladce syntetizovat do odborného textu, definovat teoretická východiska práce, kriticky je zhodnotit, navrhnout na jejich základě relevantní výzkumný design, a to včetně způsobu jeho realizace. Student bude rovněž připraven stanovit limity realizovaného výzkumu a diskutovat jeho výsledky, případně i navrhnout další směr výzkumu v oblasti.
Osnova
  • finální verze teoretické i empirické části disertační práce
Literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, eventuálně odborná literatura zadaná školitelem.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student musí po předchozí dohodě se školitelem odevzdat finální verzi teoretické i empirické části své disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSD_TP2