PS_BB029 Seminář studentské psychologické organizace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Stroupková (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 27. 2. 16:00–17:40 K21
Předpoklady
Aktivní zájem ze strany studenta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Orientace v systému studentských organizací;
schopnost vést projekt;
porozumění obtíží při tvorbě a realizaci projektu;
aktivní zapojení se do projektu (buď jako vedoucí nebo jako participant).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- Schopen se lépe orientovat v systému studentských organizací;
- Snáze schopen samostatně vést projekt;
- Schopen lépe porozumět obtížím při tvorbě a realizaci projektu;
- Připraven na aktivní zapojení se do projektu (buď jako vedoucí nebo jako participant).
Osnova
 • 1.Seznámení s Českou asociací studentů psychologie, jejím vznikem, vývojem, působností na jednotlivých katedrách v ČR, náplní činnosti.
 • 2. Seznámení s mezinárodními psychologickými asociacemi.
 • 3. Představení jednotlivých projektů.
 • 4. Rozdělení do pracovních skupin a stanovení cílů pro daný semestr.
 • 5. Aktivní účast na realizaci vytčených cílů v rámci jednotlivých projektů.
 • 6. Propagace projektu.
 • 7. Zpráva o průběhu projektu, a vlastním přispění k chodu činnosti asociace, náměty do budoucnosti.
 • 8. V případě, že se jedná o nový projekt, kde všichni účastnící končí, mají povinnost vytvořit prezentaci projektu a předat ho v dalším semestru nové pracovní skupině, aby se projekt mohl pokračovat.
Literatura
 • Bartošová, B., Benedíková, L., Beranová, I. et al. (2003). Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace. Hestia, Praha
 • Kiritz, N, J. (1980). Plánování projektu a jeho písemná forma. The Grantsmanship Center, LA
 • MOI, A. Public Relations. (2003). Praktický průvodce pro neziskové organizace. Nadace Via, Praha
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
Výukové metody
skupinové projekty
Metody hodnocení
K ukončení je požadována aktivní činnost ve vybraném projektu v počtu minimálně 26 hodin za semestr, prezentace výsledků, závěrečná reflexe a zhodnocení vlastního přínosu k činnosti.
Informace učitele
http://www.caspos.cz
http://www.caspos.cz
Vlastní iniciativa a návrhy k chodu a směrování činnosti asociace jsou vítány. Je možno zapojit se do chodu ČASP dlouhodobě a to jak v rámci dění na jednotlivých katedrách, tak i na celorepublikové úrovni.
Revidováno dne 4. 1. 2018: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PS_BB029