PS_BB032 Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12. 4. 9:00–17:40 J31, So 13. 4. 9:00–16:40 J31, Ne 14. 4. 9:00–16:40 J31
Předpoklady
Předmět je určen všem studujícím Masarykovy univerzity se zájmem o psychosomatiku, psychosomatickou medicínu a celostní přístup v léčbě člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 6/30
Jiné omezení: Předmět není určen studentům 1. ročníku.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kursu jsou porozumění základní lékařské terminologii, psychosomatické a psychoterapeutické souvislosti v souladu s bio-psycho-sociálním přístupem ke zdraví a k nemoci. Porozumění a osvojení si vztahu mezi lékařem a pacientem a základních komunikačních dovedností. Osvojení si rolí pacienta a lékaře, prožívání nemoci, postoj k nemoci, význam symptomu. Seznámení se s psychologickými specifiky lékařské péče v jednotlivých oborech, péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty, práce s bolestí, s úzkostí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- lépe rozumět základní lékařské terminologii,
- chápat základní psychosomatické a psychoterapeutické souvislosti v souladu s bio-psycho-sociálním přístupem ke zdraví a k nemoci,
- vnímat specifika vztahu mezi lékařem a pacientem,
- orientovat se v základních komunikačních dovednostech,
- adekvátně identifikovat role pacienta a lékaře,
- respektovat prožívání nemoci, postoj k nemoci či význam symptomu na straně pacienta, ad.
Absolvování předmětu dále umožní seznámení se s psychologickými specifiky lékařské péče v jednotlivých oborech, péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty, práce s bolestí či s úzkostí.
Osnova
 • Celostní pojetí nemoci.
 • Vztah tělesného symptomu a psychiky.
 • Psychosomatické aspekty speciálních klinických obrazů nemoci - psycholonkologie, gynekologie a porodnictví, algeziologie, ortopedie a neurologie, chirurgie, interní lékařství apod.
 • Význam vztahu mezi lékařem a pacientem.
 • Formy komunikace.
 • Proměnné, modifikující vztah lékař - pacient na vědomé a nevědomé úrovni.
 • Role nemocného, prožívání nemoci, postoj k nemoci, význam symptomu.
 • Zásady krizové intervence v akutní psychické krizi.
 • Role psychologa ve zdravotnickém týmu, nejužívanější psychodiagnostické metody.
 • Psychologická specifika lékařské péče v jednotlivých oborech.
 • Péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty.
 • Práce s bolestí, problematika chronické bolesti.
 • Vztahy a formy komunikace v týmu zdravotníků.
Literatura
 • • BENDOVÁ, Marcela. Lékařská psychologie dnes a perspektivy výuky na LF MU-sborník přednášek-sympozium LF ČR. Praha, 2007. Sborník- LFUK Praha-únor 2007. TRESS, Wolfgang, Johannes KRUSSE a Jürgen OTT. Základní psychosomatická péče. Trans
Výukové metody
Přednášky, diskuze, kazuistické vstupy.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení budou stanoveny na počátku výuky.
Podmínkou ukončení je nejméně 80% účast na výukových modulech.
Informace učitele
Výuka bude probíhat blokově v prostorách FF MU.
Revidováno dne 4. 1. 2018 - Pavel Humpolíček, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PS_BB032