RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 A31
Předpoklady
RJA304 Moderní ruská literatura I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs dějin ruské literatury 20. století na základě nové koncepce interpretace vývoje ruské literatury s ohledem na změny v duchovním, kulturním a společensko-politickém životě Ruska. Předmětem je zkoumání tří vrstev literárního procesu: nejlepší díla oficiálně publikované literatury, díla literárního undergroundu a literární emigrace. Důraz se klade na fenomén postmodernismu a poetiky postmodernistické literatury, na analýzu myšlenkové i morfologické stránky uměleckého textu.
Osnova
 • 1. Evoluce a tvůrčí proudy ruské literatury 20. stol., v níž je reflektován fenomén přehodnocování kulturních hodnot v souvislosti s politickými změnami poslední třetiny 20. stol. Duchovní a estetická intence ruského literárního procesu 20. stol.
 • 2. Stylová paleta ruské poezie 20.-30. let (Majakovskij, Jesenin, Pasternak, Achmatovová).
 • 3. Stylové proudy a žánrové modifikace ruské prózy 20.-30. let: neorealismus (Zamjatin), analytický realismus (Šolochov), metaforický realismus (Bulgakov, Ilf-Petrov, Platonov), romantismus (Grin, Prišvin).
 • 4. Literatura období Velké vlastenecké války (žánry, obsahová a ideová náplň, osobnosti).
 • 5. Základní směry ve vývoji poezie 2.pol. 20.stol. (Jevtušenko, Okudžava, Vysockij, Sosnora aj.).
 • 6. Evoluce románu 20.stol. (Zamjatin, Šolochov, Bulgakov, Pasternak, Solženicyn, Ajtmatov).
 • 7. Dynamika a vývoj malých epických forem v ruské lit. 20. stol. (Šolochov, Zoščenko, Platonov, Rasputin, Šukšin, Nagibin).
 • 8. Problémy ruské satiry 20.stol. , formy a žánry (Majakovskij, Erenburg, Zoščenko, Platonov, Bulgakov, Šukšin).
 • 9. Hledání nových forem a uměleckých prostředků v dramatické tvorbě (Majakovskij, Bulgakov, Švarz, Vampilov, Gorin, Petruševskaja).
 • 10. Epický a psychologický směr v ruské válečné literatuře (Šolochov, Někrasov, Bondarev, Vasiljev, Astafjev).
 • 11. Tzv. „vesnická próza“ 70. let., obsahová a ideová náplň, psychologické mistrovství (Šukšin, Rasputin aj.).
 • 12. Ruská emigrantská literatura 20. stol. ( osobnosti, artefakty).
 • 13. Apokalyptické motivy v ruské literatuře 80. let (Rasputin, Astafjev, Bělov, aj.).
Literatura
  povinná literatura
 • Kol.aut.:Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Libri 2001.
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XX. století :(literární proudy a osobnosti). Olomouc: Periplum, 2003. 236 s. ISBN 80-86624-08-0. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
  doporučená literatura
 • LEJDERMAN, Naum Lazarevič a Mark Naumovič LIPOVECKIJ. Russkaja literatura XX veka (1950-1990-e gody) : v dvuch tomach. 6-e izdanije, ispravlennoje. Moskva: Izdatel'skij centr "Akademija", 2013. 684 stran. ISBN 9785769599439. info
 • LIPOVECKIJ, Mark Naumovič. Paralogii : transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul'ture 1920-2000-ch godov. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2008. xxviii, 84. ISBN 9785867935887. info
 • GLANC, Tomáš a Jana KLEŇHOVÁ. Lexikon ruských avantgard 20. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 373 s. ISBN 8072772597. info
  neurčeno
 • Šapir, M.: Čto takoje avangard. Russkaja alternativnaja poetika. Moskva 1990.
 • Skoropanova, I. S.: Russkaja postmodernistskaja literatura. Učebnoje posobije. Moskva 1999.
 • Nefagina, G. L.: Dinamika stilevych tečenij v russkoj proze 1980-90-ch godov. Minsk 1998.
 • L.P.Kremencov: Russkaja literatura XX veka, t.1,2. Moskva 2003.
 • Epštejn, M.: Posle buduščego.Paradoksy postmodernizma v sovremennoj russkoj kulture. Massachusetts 1996.
 • Nefagina, G. L.: Russkaja proza vtoroj poloviny 80-ch-načala 90-ch godov XX veka Minsk 1998.
 • Kričevskaja, Ju. R.: Modernizm v russkoj literature: epocha serediny veka. Moskva 1994.
 • GLANC, Tomáš. Videnije russkich avangardov. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 1999. 175 s. ISBN 80-7184-778-X. info
 • BINOVÁ, Galina Pavlovna. Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 413 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • DOBRENKO, Jevgenij. Metafora vlasti : literatura stalinskoj epochi v istoričeskom osveščenii. München: Otto Sagner, 1993. 405 s. ISBN 3876905567. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, celková analýza textu, diskuse, kontrola povinné četby.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška, kontrola povinné četby.
Informace učitele
Studenti se povinně seznámí s podrobnými organizačními pokyny k předmětu a jeho ukončení. Pokyny budou uveřejněny na počátku výuky v příslušné složce ve studijních materiálech předmětu.
Doporučuji zapisovat s tímto předmětem i doplňující seminář RJv005.
Seznam doporučené četby: http://slavistika.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium/rusky-jazyk-a-literatura/dokumenty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Součástí zkoušky je kontrola povinné četby.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RJA307