RLB510 Novopohanství

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Matouš Vencálek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 12:30–14:05 J22
Předpoklady
RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky
Pro studenty religionistiky je jako prerekvizita určeno absolvování kurzu Úvod do religionistiky. V případě zájemců z jiných oborů bude jejich způsobilost posouzena individuálně. Vzhledem k nedostatku relevantní literatury v češtině je vyžadována rovněž znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student:
znát základní faktické informace o současném pohanství;
obeznámen s kořeny, vývojem a typologií novopohanských hnutí;
obeznámen s vývojem a trendy ve studiu současného pohanství;
schopen analyzovat teoretické a metodologické problémy studia současného pohanství a příčiny obtíží, které ovlivňují konstruování současného pohanství jako vědecké kategorie.
Osnova
  • Úvodní hodina; Novopohanství – vymezení tématu a problematika definice; Kořeny a vývoj novopohanství ve světě; Kořeny a vývoj novopohanství v ČR a SR; Typologie a taxonomie novopohanských hnutí; Nejvýznamnější novopohanská hnutí I; Nejvýznamnější novopohanská hnutí II; Nejvýznamnější novopohanská hnutí III; Novopohanství a společnost I; Novopohanství a společnost II; Formování studia novopohanství jako svébytné subdisciplíny vědy o náboženstvích; Studium novopohanství a jeho problémy; Závěrečný test
Literatura
    povinná literatura
  • ANCZYK, Adam a Matouš VENCÁLEK. Coming Home to Paganism: Theory of Religious Conversion or a Theological Principle? Studia Religiologica. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, roč. 46, č. 3, s. 161-171. ISSN 0137-2432. doi:10.4467/20844077SR.13.013.1601. info
  • Davidsen M. A. (2012). What is Wrong with Pagan Studies? Method and Theory in the Study of Religion, 24, 183–199.
  • Davy, B. J. (2007). Introduction to Pagan Studies. Plymouth: Altamira Press
  • Ezzy, D. & Berger, H. A. (2009). Witchcraft: Changing patterns of participation in the early twenty-first century. The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies, 11 (2), 165–180.
  • Modern paganism in world cultures : comparative perspectives. Edited by Michael F. Strmiska. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005. ix, 382. ISBN 1851096132. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek. Součástí domácí přípravy je četba zadaných textů, přičemž k některým je vyžadováno vypracování a včasné odevzdání komentáře.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení kurzu jsou:

1) Úspěšné absolvování závěrečného testu (hranice průchodnosti: alespoň 60 bodů ze 100 možných).
2) Včasné odevzdání tří komentářů k zadané četbě. Komentáře se odevzdávají do neděle (23:59 SEČ) v týdnu předcházejícím konání příslušné přednášky.
a. Komentář bude mít maximálně dvě normostrany (3 600 znaků), bude psán korektní češtinou (po domluvě slovenštinou či angličtinou) bez pravopisných chyb a ve větách, které dávají smysl.
b. Bude vyhovovat požadovanému zadání.
c. V závěru bude obsahovat Vaše reakce a otázky.

Komentáře se vkládají do složky „Komentáře“ ve studijních materiálech a do příslušné podsložky opatřené datem konání semináře. Složka bude mít nastavenou dobu, do které bude umožněno studentům soubory vložit. V případě včasného neodevzdání komentářů je student hodnocen stupněm N a nemá nárok na opravný termín (v souladu s článkem 16 a odstavcem 9 platného studijního a zkušebního řádu MU).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2021.