RLKA01 Úvod do religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. bloková výuka. 6 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 8:00–11:40 J22, Pá 18. 10. 8:00–11:40 J22, Pá 15. 11. 8:00–11:40 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními problémy, terminologií, předmětem a metodami religionistiky. Nastiňuje též postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie a teologie. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní systematizaci religionistiky, a to jak v historickém ohlédnutí, tak v současnosti. Kurz podává přehled o historické, srovnávací, fenomenologické a hermeneutické religionistice, sociologii, antropologii, psychologii a geografii náboženství a nových naturalistických přístupech ve studiu náboženství (sociobiologie a kognitivní věda o náboženství).
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení tohoto kurzu bude student schopen:
- vyjmenovat základní přístupy ke studiu náboženství a jejich představitele;
- vysvětlit rozdíl mezi religionistikou a teologií;
- určit místo religionistiky mezi příbuznými vědními obory;
- interpretovat vědecké texty;
- správně používat základní religionistickou terminologii;
- ovládat základní pravidla psaní vědeckého textu.
Osnova
 • 0. Úvodní informační hodina; 1. 1. Kultura vědecké práce a formální náležitosti vědecké práce; povaha informací ve vědě; 2. Religionistika jako věda I; 3. Religionistika jako věda II; 4. Pojem náboženství; 5. Čtecí týden; 6. Mýtus a rituál; 7. Historicky orientované přístupy ke studiu náboženství; 8. čtecí týden; 9. Antropologicky/sociologicky orientované přístupy ke studiu náboženství 10. Psychologicky orientované přístupy ke studiu náboženství; 11. Behaviorálně a evolučně orientované přístupy ke studiu náboženství; 12. Test.
Literatura
  povinná literatura
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 179 s. ISBN 80-210-2977-3. info
 • HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1994. 131 s. ISBN 80-85241-64-1. info
  doporučená literatura
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky : Des dieus qui se rapprochent : introduction systématique a la science des religions (Orig.) : Religionen und Religion : systematische Einführung in die Religionswissenschaft (Orig.). Translated by Břetislav Horyna - Dalibor Antalík. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 163 s. ISBN 80-210-1445-8. info
 • MCCUTCHEON, Rusell T. Studying religion : an introduction. First published. London: Equinox, 2007. xiv, 206. ISBN 9781845530129. info
 • Guide to the study of religion. Edited by Willi Braun - Russell T. McCutcheon. London: Cassell, 2000. xii, 560 s. ISBN 0-304-70176-9. info
Výukové metody
Přednášky; četba seminární textů a vypracovávání dvou komentářů; příprava seminární práce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou nebo alternativně kolokviem (určeno výhradně pro neoborové studenty).
Ukončení zkouškou:
- Včasné odevzdání dvou průběžných komentářů a jejich přijetí vyučujícím (vstupní podmínka zkoušky);
- Včasné odevzdání závěrečné seminární práce a její přijetí vyučujícím (vstupní podmínka zkoušky); (25%)
- Úspěšného absolvování písemného testu (nutný je zisk alespoň 60 bodů ze 100) ze znalosti základní faktografie a religionistických pojmů (25%)
-Úspěšné absolvování ústní zkoušky (50%)
Ukončení kolokviem:
- Úspěšné absolvování písemného testu (nutný je zisk alespoň 60 bodů ze 100) ze znalosti základní faktografie a religionistických pojmů (50%);
- Úspěšné absolvování ústního kolokvia (50%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/RLKA01