RLBcA001 Úvod do religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 J22, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 27/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 17/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními problémy, terminologií, předmětem a metodami religionistiky. Nastiňuje též postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie a teologie. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní systematizaci religionistiky, a to jak v historickém ohlédnutí, tak v současnosti. Kurz podává přehled o historické, srovnávací, fenomenologické a hermeneutické religionistice, sociologii, antropologii, psychologii a geografii náboženství a nových naturalistických přístupech ve studiu náboženství (sociobiologie a kognitivní věda o náboženství).
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení tohoto kurzu bude student schopen:
- vyjmenovat základní přístupy ke studiu náboženství a jejich představitele;
- vysvětlit rozdíl mezi religionistikou a teologií;
- určit místo religionistiky mezi příbuznými vědními obory;
- interpretovat vědecké texty;
- správně používat základní religionistickou terminologii;
- ovládat základní pravidla psaní vědeckého textu.
Osnova
 • 0. Úvodní informační hodina; 1. 1. Kultura vědecké práce a formální náležitosti vědecké práce; povaha informací ve vědě; 2. Religionistika jako věda I; 3. Religionistika jako věda II; 4. Pojem náboženství; 5. Čtecí týden; 6. Mýtus a rituál; 7. Historicky orientované přístupy ke studiu náboženství; 8. čtecí týden; 9. Antropologicky/sociologicky orientované přístupy ke studiu náboženství 10. Psychologicky orientované přístupy ke studiu náboženství; 11. Behaviorálně a evolučně orientované přístupy ke studiu náboženství; 12. Test.
Literatura
  povinná literatura
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 179 s. ISBN 80-210-2977-3. info
 • HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1994, 131 s. ISBN 80-85241-64-1. info
  doporučená literatura
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky : Des dieus qui se rapprochent : introduction systématique a la science des religions (Orig.) : Religionen und Religion : systematische Einführung in die Religionswissenschaft (Orig.). Translated by Břetislav Horyna - Dalibor Antalík. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 163 s. ISBN 80-210-1445-8. info
 • MCCUTCHEON, Russell T. Studying religion : an introduction. First published. London: Equinox, 2007, xiv, 206. ISBN 9781845530129. info
 • Guide to the study of religion. Edited by Willi Braun - Russell T. McCutcheon. London: Cassell, 2000, xii, 560 s. ISBN 0-304-70176-9. info
Výukové metody
Přednášky; četba seminární textů a vypracovávání dvou komentářů; příprava seminární práce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem
vstupní podmínka k účasti na kolokviu:
-Včasné odevzdání komentáře a jeho přijetí vyučujícím
Ukončení kolokviem:
- Úspěšné absolvování ústního kolokvia sestávajícího: a) z rozpravy nad komentářem (50%); b) ověření věcných a interpretačních znalostí látky v rozsahu přednášek (50%)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/RLBcA001